Electrolux Newsroom Norway

7 av 10 kaster mat før datoutløp

7 av 10 nordmenn kaster mat fra kjøleskapet som ikke har gått ut på dato. Årsaken de oppgir er forringelse av matens utseende og kvalitet. De som kaster mat hyppigst er i aldersgruppen 25-39 år.

Disse tallene kommer frem i en landsomfattende undersøkelse gjennomført av Infact News for Electrolux.

[singlepic id=6158 w=320 h=240 float=left] – Dette bekrefter det vi har visst i flere år.  Forbrukerne har for dårlig kunnskap om oppbevaring av fersk mat i kjøleskap. Derfor har vi også brukt betydelige ressurser for å utvikle bedre produkter som gjør at maten kan holde seg frisk lenger i kjøleskapet. Dette er viktigere enn noen gang siden forbrukerne gjør færre ukentlige matinnkjøp i dag enn tidligere, sier markedssjef Lena Wånemark i Electrolux Home Products Norway.

Kaster mer mat enn før

I følge Statistisk Sentralbyrå er matavfall den avfallstypen som har vokst raskest i Norge de siste fem årene. Verdier for nesten ti milliarder går rett i søpla. I henhold til Landbruks- og matdepartementet, utgjør utslippene fra husholdningsavfall 2,5 prosent av de norske klimagassutslippene.

I henhold til Grønn Hverdag er matkasting et stort miljøproblem fordi produksjon av matvarer krever mye energi, landareal og gir store klimagassutslipp. Reduksjon i omfanget av matkastingen er derfor et viktig bidrag for å få ned våre klimagassutslipp.

Menn kaster mest

Når det gjelder hvor ofte man kaster mat, viser undersøkelsen at menn kaster mat hyppigere enn kvinner. 15,3 prosent av alle menn kvitter seg med mat før utløpsdato ukentlig eller oftere. Tilsvarende andel for kvinner er 11,2 prosent.

For ulike aldersgrupper er det er de mellom 25-39 år som hyppigst kaster mat som ikke har gått ut på dato. 15,8 prosent i denne aldersgruppen kaster mat ukentlig eller oftere. Flinkest er de eldste over 60 år hvor kun 9,5 prosent kaster mat ukentlig eller oftere. For denne aldersgruppen oppgir også 37,5 prosent at de aldre kaster mat før datoutløp.

Landbruks- og matdepartementet: «Mindre mat i søppla»

Grønn Hverdag: «Vi kaster 330.000 tonn spiselig mat årlig»

Sett maten på rett hylle

Hovedårsaken til matkastingen er at maten ikke ser frisk og fersk ut. Hele 41,6 prosent oppgir dette som fremste årsak. 21,7 oppgir at maten faktisk er skjemt før utløpsdato som fremste årsak.

– Dette kan tyde på at folk plasserer maten feil i kjøleskapet. Legger man for eksempel kjøtt i kjøleskapets øvre soner, eksponeres maten for temperaturer som gjerne er opptil 6 grader høyere enn i lavere nivåer i kjøleskapet. Blander man sitrusfrukter og melkeprodukter i kjøleskapet kan melken surne etter en dag, sier Wånemark og legger til:

– Et annet problem som bidrar til forringelse av maten, er at mange kjøleskap har et kjølesystem som gjør at det blir for tørt klima i skapet. Maten tørker derfor inn, bakteriefloraen øker, og maten skjemmes raskere. I dag finnes produkter på markedet som har løst dette problemet, avslutter Wånemark.

Den landsrepresentative undersøkelsen ble gjennomført 29. september og 1016 personer ble spurt over telefon.

Save and share this post