Electrolux Newsroom Norway

Nordmenn vet for lite om energisparing

Til tross for forventet økning i strømprisene har over halvparten av alle nordmenn dårlig kjennskap til energisparingsprogrammer for husholdningsapparater. 1 av 2 svarer at de ikke engang har slike ENØK-funksjoner hjemme

.

– Dette er feil! Langt flere har slike spareprogrammer. De er bare ikke klar over dem, sier markedssjef Lena Wånemark i Electrolux.

[singlepic id=6213 w=320 h=240 float=right]

Les på VG nett: Kutt strømregningen med enkle grep

– Både vi som hvitevareleverandør og butikkforhandlere må bli flinkere til å opplyse våre forbrukere om energisparingstiltak. På nesten alle nye hvitevarer er ENØK-programmer integrert som standardutstyr, sier Wånemark.

– Med normal smussgrad vasker moderne maskiner også rent nok på ENØK-programmer. Mer konsekvent bruk av ENØK-unksjonene vil samtidig gi lavere strømregning og bidra til mindre CO2 utslipp.

Lite bruk av ENØK-programmer

Hele 56,8 prosent av de spurte oppgir at de har svært dårlig eller dårlig kjennskap til slike lavenergiprogrammer. Kun 18,8 prosent sier de har svært god eller god kunnskap om ENØK-funksjonene. Kjennskap til lavenergiprogrammer er spesielt lav i den yngste aldersgruppen. For de mellom 18-24 svarer hele 66 prosent at kjennskapen til slike funksjoner er svært dårlig. Kun 10 prosent av de yngste sier de har god kjennskap til spareprogrammene.

– Det er nok flere som har disse spareprogrammene. Våre anslag tilsier at 8 av 10 husholdninger har vaskmaskiner med ENØK funksjoner.  For oppvaskmaskiner er andelen enda høyere. Problemet er at man ikke kjenner til spareprogrammene, eller kun bruker dem sporadisk. Her kan det være mye penger å spare, sier Wånemark.

Les også: Skån miljøet hjemmefra. 10 råd for hvordan du kan gjøre ditt bidrag

Resultatene kommer frem i en landsomfattende forbrukerundersøkelse som Infact News har gjennomført for Electrolux. Den landsrepresentative undersøkelsen ble gjennomført 29. september og 1016 personer ble spurt over telefon.

Save and share this post