Electrolux Newsroom Norway

Kommersialiserer romfartsteknologi for en bærekraftig verden

På oppdrag fra Electrolux, Academedia og Lidköpings kommune, skal Jönköping International Business School og Umbilical Design utarbeide innovasjonskonsepter basert på romfartsteknologi som skal munne ut i arbeidsplasser i svensk industri. Prosjektet heter «Down to earth».

.

Under Verdensutstillingen i Shanghai lansererte Jönköping International Business School og Umbilical Design de første innovasjonskonseptene utformet i samarbeid med den svenske kunstfaghøyskolen og Det Naturliga Steget.

«Down to Earth» er et 10-årig initiativ med det uttalte målet å stimulere svensk industri gjennom å skape nye spennende arbeidsplasser for unge mennesker basert på bærekraftige konsepter og teknologier. Med sin deltagelse på den svenske paviljongen vil de vise mulighetene med å anvende romfart som katalysator for kreativitet og gode innovasjoner i en internasjonal kontekst.[singlepic id=6434 w=320 h=240 float=right]

Overføring av romteknologi

Den Europeiske Romfartsorganisasjonen, ESA, anslår at for hver krone som investeres innen romfart, kommer cirka 20 kroner tilbake som spin-off i form av nye virksomheter på jorden. Teknologioverføring fra én disciplin til en annen er spesielt effektivt på romfartsområdet, der teknikken er utviklet for ekstreme miljøer og må holde svært høy standard. På jorden er vi omgitt av spennende produkter, tjenester og tekniske systemer som har sitt utspring innen romfartsindustrien og som nå genererer gevinster for selskaper på en rekke andre markeder.

Innovasjon på tvers av disipliner

For å agere på globale utfordringer og øke kommersialiseringsgraden, har «Down to Earth» utviklet en innovasjonsprosess som går på tvert av disipliner med mål om å generere nye innovasjoner og ideer med fokus på bærekraft. Prosessen har vært anvendt og testet i organisasjoner med ulike virksomhetsområder, for eksempel innen vareproduksjon, tjenestetilbydere og byutvikling. De innledende workshops i første omgang levert mer enn 100 ideer og konsepter som er mulige å kommersialisere.

Les mer om prosjektet på www.downtoearth.se

Save and share this post