Electrolux Newsroom Norway

Bakke barnehage leder foran Kana barnehage

Photos

Engasjementet ute blant barnehagene og deres foreldre i miljøkonkurransen «Hurra-vi redder livet i havet», som foregår på www.renstillhet, er fantastisk. På topp ligger Bakke barnehage, med sine to bidrag, tett fulgt av Kana barnehage. Men ledelsen skifter hele tiden så dette er ikke over!

vac_from_the_sea_bakke-barnehage1 Bakgrunnen for den nasjonale barnehagekonkurransen var plastinnsamlingen som foregikk 13. oktober, hvor 40 barnehager over hele landet samlet inn plastavfall som de senere brukte til å lage sine egne «resirkulerbare støvsugere». Denne kampanjen var en nasjonal variant av den globale kampanjen «Vac from the Sea» som samlet inn plastavfall fra verdenshavene. For mer informasjon om den nasjonale barnehagekonkurransen se kampanjens side på Facebook eller besøk konkurransesiden www.renstillhet.no

Imponerende engasjement

– Vi er mektig imponert over den store interessen det har vært rundt denne konkurransen. Ikke bare fra de 40 vac_from_the_sea_kana-barnehage barnehagene som deltok, men også blant lokale medier som har fulgt konkurransen. Flere lokalaviser fulgte barnehagen både under selve innsamlingen 13. oktober, og i etterkant under det kreative etterarbeidet, sier Product Line Manager Nina Lorentzen i Electrolux Norge.

På Facebook ligger alle presseoppslagene, samt bilder av forslagene fra de 40 barnehagene. På konkurransesiden www.renstillhet kan nå hvem som helst gå inn og stemme på sin favoritt. Konkurransen avsluttes til 15. desember, hvor vinneren mottar flotte premier fra Electrolux, men alle barnehagene får selvsagt  en flott diplom som takk for innsatsen.

Barna viser vei

Lorentzen forteller at det har vært – og er fortsatt – et voldsomt engasjement ute blant barnehagene i denne vac_from_the_sea_bakke-barnehage2 konkurransen. Bakke barnehage ledet lenge men så tok Kana barnehage over ledelsen, en ledelse Kana beholdt i mange dager, før Bakke barnehage igjen kom topp. Der troner Bakke nå øverst med 2008 poeng, men bare 169 poeng foran Kana barnehage.

– Denne konkurransen er et ypperlig eksempel på hvordan barn på sine måte kan engasjere seg i viktige samfunnsspørsmål, og på den måten være gode ambassadører for oss voksne, sier Lorentzen.

Save and share this post