Electrolux Newsroom Norway

Miljøstøvsugere fra havet

Photos

Gjennom miljøkampanjen “Vac from the Sea” lanserer nå Electrolux fem unike støvsugere som alle er laget av plastsøppel fra verdenshavene. “Søppelstøvsugerne” er nå klare for en verdensturné som skal bidra til å få fokus på en større satsing på gjenvinning av jordens enorme mengder plastavfall.

Heavy load

En forsvinnende liten del av verdens plastforbruk går til gjenvinning. Dermed  utgjør plastavfall et av klodens største miljøproblem. Spesielt på verdenshavene flyter det mye plast, hvor noen av søppelkonsentrasjonene blir til enorme plastøyer på størrelse med Norges flateareal.

– Det er ikke bare en miljøtragedie, men også et stort paradoks at så mye plast flyter rundt på havene. Dette fordi industrien selv ønsker å lage produkter av resirkulerte materialer. Samtidig har forbrukere gitt klare tilbakemeldinger om at de ønsker å kjøpe miljøvennlige produkter, sier Product Line Manager Nina Lorentzen i Electrolux Norge.

Kampanjen har nådd 60 millioner mennesker

Så langt har Electrolux lykkes med å gjenbruke 70 prosent resirkluert plast i deres eksisterende “Green Range” – støvsugerserie, men ambisjonen på sikt er 100 prosent resirkulert plast – og det for alle selskapets produkter. For å nå dette målet trenger imidlertid Electrolux en større andel resirkulerte råstoffer.

Ramsvik-3-1

– Knappheten på resirkulert plastråstoff, og vissheten om at verden flommer over av plastavfall, var bakgrunnen for at vi startet det verdensomspennende miljøprosjektet “Vac from the Sea“. I kampanjen, som har pågått siden i sommer, har tusenvis av frivillige samlet inn plastavfall fra fem forskjellige verdenshav.

Dette plastavfallet har nå resultert i fem unike støvsugere: én støvsuger fra Stillhavet, én fra Nordsjøen, én fra Middelhavet, én fra Det Indiske hav og én fra Det Baltiske hav. Hver av støvsugerne kommer altså direkte fra det havet hvor plasten er hentet fra, forteller Lorentzen videre.

Electrolux Vac from the Sea - Mediterranean

Veien videre

Nå skal en offisiell turnéplan for støvsugere settes ut i live. Dialogen med næringsliv og miljøorganisasjoner er også intensivert som en følge av oppmerksomheten kampanjen har fått. Electrolux ønsker i tillegg å auksjonere bort de unike “søppelstøvsugerne” hvor inntektene skal gå til forskning, siden masseproduksjon av resirkulering fortsatt er utfordrende. Blant annet på grunn av logistikkutfordringer knyttet til rengjøring og sortering av plast fra havet.

– Som en del av vår forpliktelse til å forske på nye materialer, skal vi forske på hvordan plastavfall i verdenshavene bedre kan utnyttes i fremtiden, avslutter Lorentzen.

Save and share this post