Electrolux Newsroom Norway

Gullklypa miljøpris til Electrolux

Electrolux vant miljøprisen “gullklypa” for sin globale miljøkampanje “Vac from the Sea”. Hold Norge Rent delte ut prisen under den årlige avfallskonferansen ved Oslo Kongressenter 11 januar i samarbeid med miljøvernsminster Erik Solheim.

Se film fra prisutdelingen her

Electrolux mottok prisen på bakgrunn av selskapets ekstraordnære innsats for et renere maritimt miljø i verdenshavene. Gjennom miljøkampanjen “Vac from the Sea” har Electrolux lansert fem unike støvsugere som alle er laget av plastavfall fra verdenshavene. Selskapet har selv forestått innsamling av plastavfallet. De resirkuerte “søppelstøvsugerne” inngår nå i en verdensturné som skal bidra til å få fokus på en større satsing på gjenvinning av jordens enorme mengder plastavfall.[singlepic id=7059 w=320 h=240 float=right]

Cecilia Nord, Vice President, Floor Care Miljø i Electrolux, tok i mot miljøprisen på vegne av selskapet. Nord takket for prisen og påpekte at arbeidet med innnsamling av plastavfall fra havet er svært viktig. Hun oppfordret alle til å ta bedre vare på plasten, og håpet at denne kampanjen kunne bidra til reduksjon av forsøpling av det maritime miiljøet i verdenshavene.

Juryens begrunnelse:
– Electrolux har på en konstruktiv måte satt marin forsøpling på dagsorden og bidratt til å spre kunnskap om saken og også stimulert til fysisk opprydning. Som virksomhet har de vært innovative og pekt på mulige løsninger ved å ta i bruk gjenvunnet plastmateriale fra marin forsøpling i sine produkter. Ved å bruke plastavfallet bidrar de også til opprydning i havet og langs kysten.”

– Electrolux har gjennom kampanjen “Vac from the Sea” har satt marin forsøpling på dagsorden internasjonalt, også overfor næringslivet, ikke minst ovenfor plastbransjen. De har løftet marin forsøpling opp som selskapets miljøsak og koblet dette til ressurs og gjenvinning til eget produkt. Kampanjen Vac from the Sea har utvist stor kreativitet. Electrolux har en global satsing med prosjekter i mange land, og viser en modig satsning på marin forsøpling som får frem alvoret i situasjonen.

– Knappheten på resirkulert plastråstoff av plast, og vissheten om at verden flommer over av plastavfall, var bakgrunnen for at vi startet det verdensomspennende miljøprosjektet «Vac from the Sea». I kampanjen, som har pågått siden sommeren 2010, har tusenvis av frivillige samlet inn plastavfall fra fem forskjellige verdenshav. Dette plastavfallet har nå resultert i fem unike “søppelstøvsugere”: én støvsuger fra Stillehavet, én fra Nordsjøen, én fra Middelhavet, én fra Det Indiske hav og én fra Det Baltiske hav. Hver av støvsugerne kommer altså direkte fra det havet hvor plasten er hentet fra, sier Cecilia Nord i Electrolux.

I Norge inviterte Electrolux barnehager over hele landet til å delta i kampanjen. Responsen var stor, og 13. oktober 2010 gikk hundrevis av barn og barnehageansatte over hele landet ut i naturen og samlet ulike former for plastavfall. Deretter tok de plasten med tilbake til barnehagen for et kreativt etterarbeid hvor barna laget sine egne «resirkulerte støvsugere». Alle bidragene ble lagt inn på konkurransesiden, www.renstillhet, og markedsført gjennom sosiale medier. Over 4000 personer over hele landet har avgitt sin stemme over de kreative bidragene.

Bakke barnehage på Kløfta vant konkurransen. Som takk for innsatsen fikk alle barnehagene som deltok i konkurransen diplom. Vinnerbarnehagen mottok også et gavekort på 20 000 kroner.

Save and share this post