Electrolux Newsroom Norway

Forventer oppussingsboom på kjøkkenet

Photos

GHØ

Nesten halvparten av alle nordmenn vurderer å pusse opp kjøkkenet de neste 5 årene.  Mange vurderer en totalrenovering på kjøkkenet. Blant de som vurderer å pusse opp, oppgir hele 6 av 10 at de også vil bytte ut alle eller noen av hvitevarene på kjøkkenet. Resultatene fremkommer i en landsdekkende undersøkelse som Infact News har gjennomført for AEG Norge.

– Dette viser at folks investeringslyst i hjemmet er stor. Finanskrisen er definitivt over i de norske hjem. De siste årene har hjemmets, og ikke minst kjøkkenets betydning, fått en ny og annerledes renessanse i Norge, sier trendekspert og sosialantropolog Gunn Helen Øye.

– Nordmenns fokus på sunnhet og helse er også avgjørende for hvilket kjøkken man ønsker å investere i. Resultater fra undersøkelsen viser at miljøriktige produkter for første gang er svært viktig, spesielt for norske kvinner. Fremtidens kjøkken vil derfor gjenspeile noe nytt som vi ikke har sett før, sier Øye.

Oppussingsiveren på kjøkkenet er like stor i hele landet, enten man bor i by eller i distrikts- Norge. Noe av forklaringen kan være at kjøkkenets betydning som oppholdsrom blir stadig viktigere i norske hjem.  Resultater fra undersøkelsen viser at hele en av tre mener at kjøkkenets betydning i hjemmet vil øke i tiden fremover. Synet deles av både kvinner og menn, og er helt uavhengig av hvor man bor. AEG_Neue_Kollektion_miljøbilde#1

Føler seg hjemme på kjøkkenet
Bortsett fra stuen er kjøkkenet det oppholdsrommet som nordmenn føler seg mest hjemme i. En av seks oppgir faktisk at de føler seg mer hjemme på kjøkkenet enn i stuen.

– Mange prioriterer åpne og lyse løsninger i hjemmene sine, hvor kjøkken og stue gjerne brukes som ett oppholdsrom, og ikke to. Dette påvirker folks syn på kjøkkenets betydning og ikke minst hvordan man ønsker å innrede og bruke kjøkkenet som oppholdsrom. Kjøkkenet har i økende grad blitt et sosialt samlingspunkt hvor man tilbringer mye tid, både med familie og gode venner, sier markedssjef Lena Wånemark i AEG Norge.

Vil ha ny teknologi og lekkert design
Renovering av kjøkken dreier seg om mer enn nye benkeplater og kjøkkenskap. Av de som vurderer å pusse opp kjøkkenet sier over halvparten at de også vil bytte ut alle eller noen av hvitevarene på kjøkkenet. AEG_Neue_Kollektion_miljøbilde#2

Folk ble også spurt om hvilke forhold som har størst betydning når de skal investere i nye kjøkkenprodukter. Resultater fra  undersøkelsen viser at ny teknologi rangeres høyest blant folk flest. Dernest følger helhetlig design, miljøvennlige løsninger og produkter som kan bidra til bedre helse. Pris var utelatt fra den innbyrdes rangeringen.

Kvinner og menn har likevel et svært ulikt syn på hva som er viktigst når de skal investere i nye kjøkkenprodukter. Menn er mest opptatt av teknologi, mens kvinner er mest opptatt av miljøvennlige løsninger.

Økt fokus på strømsparende produkter
Selv om teknologi og design totalt sett rangeres høyere enn miljøvennlige løsninger, oppgir likevel flertallet at energieffektive løsninger for nye kjøkkenprodukter er viktig.

– Det er bra at så mange norske forbrukere er opptatt av energieffektive løsninger i hjemmene sine. Funnene samsvarer også i stor grad med tilsvarende undersøkelser vi har gjennomført i Europa for øvrig. Dette er også bakgrunnen for at vi de siste årene har brukt betydelig ressurser i forskning og utvikling av ny teknologi som bidrar til både strømsparende produkter og mer energieffektiv bruk av disse, sier Wånemark.


Save and share this post