Electrolux Newsroom Norway

Husarbeidet tar knekken på parforholdet

Photos

6 av 10 opplever at uenigheter om fordelingen av husarbeid skaper dårlig stemning i parforholdet, og hver tredje mener de huslige syslene går ut over intimiteten. Hva som er den aller største kimen til konflikt? Jo rydding, støvsuging og gulvvask.

Det viser resultatene fra en fersk undersøkelse Infact News har gjennomført for hvitevareselskapet Electrolux. Undersøkelsen er innrettet mot norske personer over 20 år, som lever i parforhold.

Det er par med barn som i størst grad opplever at fordeling av husarbeid surner stemningen i parforholdet. Blant de som bare har småbarn opp til 7 år opplever hele 78,3 prosent at fordeling av husarbeid skaper dårlig stemning i parforholdet.  Lena_Wånemark

– Med små barn i huset blir det gjerne mye smuss og søl, særlig i forbindelse med måltider. Dette krever regelmessig rengjøring, noe som betyr en ekstra utfordring for mange småbarnsforeldre i en ellers hektisk hverdag. Disse familiene trenger derfor lett tilgjengelige rengjøringsprodukter som kan stå fremme når man trenger dem. Dersom støvsugeren er ”stuet bort”, blir det straks mer tiltak å ta den frem, sier markedssjef Lena Wånemark i Electrolux Norge.

Husarbeid ikke et skippertaksfenomen
Undersøkelsen viser at 4 av 10 bruker inntil 1 time på husarbeid per dag, mens hver tredje bruker mellom 1-2 timer på de daglige syslene i hjemmet. Her er det likevel store kjønnsforskjeller. Kvinner gjør fortsatt vesentlig mer husarbeid enn menn.  63,7 av kvinnene bruker over 1 time på husarbeid daglig. Tilsvarende andel for menn er bare 35,6 prosent. Kvinner opplever også i langt større grad enn menn at husarbeidet er ujevnt fordelt i parforholdet.

– Dette viser at husarbeid ikke er et ”skippertaksfenomen” i norske hjem, men utføres daglig for de fleste. Slike forbrukeundersøkelser gir oss viktig kunnskap om adferdsmønstrene for husarbeid i dag, og hvilke utfordringer forbrukerne opplever når de daglige arbeidsoppgavene i hjemmet skal fordeles. Denne innsikten er viktig for videre forskning, og utvikling av nye og mer intuitive husholdningsprodukter som kan gjøre hverdagen enklere for folk flest, sier Wånemark.

Robothjelp for husfredens skyld
Ryddesjauen er den sysselen i hjemmet som i størst grad fører til dårlig stemning. I den videre rangeringen følger støvsuging og støvtørking, gulvvask, klesvask, og enkle vedlikeholdsoppdrag.

Men det er lys i tunnellen. Både innenfor klesvask, rengjøring, matlaging og ulike oppbevaringsløsninger har det skjedd en rivende teknologisk utvikling de senere årene, først og fremst som resultat av endrede adferdsmønstre for hvordan vi utfører husarbeid og andre praktiske gjøremål i hjemmet.

– Vi ser at forbrukerne de siste årene har etterspurt enkle, intuitive og fleksible husholdningsapparater. Robotstøvsugere, vaskemaskiner med strykefunksjon, ovner som kokkelerer på egen hånd og oppvaskmaskiner som vasker alt av ulike størrelser og former har inntatt markedet som et direkte svar på nye forbrukerbehov, sier Wånemark.

Den landsrepresentative undersøkelsen ble gjennomført 5. januar 2011 og 1048 personer over 20 år som lever i parforhold ble spurt over telefon.

Save and share this post