Electrolux Newsroom Norway

AEGs fleksible MaxiSense induksjonstopp lanseres i Norge

Photos

MaxiSense®, induksjonstoppen fra AEG som tilpasser seg størrelsen og formen på kokekaret lanseres i Norge. Induksjonstoppen har interaktivt TFT fargedisplay – det første TFT-displayet utviklet for koketopper.

AEG MaxiSense® induksjonstopp har fleksible kokesoner som AEG_NeueKollektion_MaxiSense_LRimage_059959automatisk tilpasser seg størrelsen på en stekepanne eller kasserolle med diameter på opp til 210mm. Toppen tilpasser seg også formen på kokekaret, så lenge det dekker krysset på den keramiske glassoverflaten.

MaxiSight® TFT fargedisplay er det første TFT fargedisplayet som er laget for koketopper. Det gir et elegant helhetsinntrykk av kokeflatens overflate. Med det store displayet får man raskt oversikt over alle funksjonene og brukerne kan enkelt kontrollere kokesonene.

– Displayet viser kokesonene som sirkler. Når en sone er skrudd av, er sirkelen liten og grå, og når en sone er aktivert, blir sirkelen større og indikerer varmenivå med varierende rødintensitet. Hvis en sone er slått av, men fortsatt er varm, er sirkelen mindre, men fortsatt rød, sier produktsjef Terje Eriksen i AEG- Norge.

Det finnes også en stoppeklokke, en vanlig timer, og en timer for energisparing som automatisk slås av, før koketiden er utløpt for å utnytte restvarmen.

DirekTouch kontrollpanel er enda et bidrag til enkel betjening. Med DirekTouch velger man styrken for hver sone med en HK884400FGenkelt berøring, og deretter fininnstilles styrken med en glidekontroll. MaxiSight® modellen har dessuten en brofunksjon, som gjør at man kan kontrollere to soner samtidig.

– MaxiSight® og DirektTouch kontrollfunksjoner er utviklet for å oppnå full kontroll over kokeprosessen. Finjusteringen er utrolig presis når man skal lage delikate sauser. Med rask oppvarmingstid kan man også steke kjøtt eller fisk etter bare noen få sekunder sier Eriksen.

Segmentet for induksjonstopper fyller en stadig større del av markedet, og AEG forventer fortsatt sterk vekst på dette området.

– I tillegg til å sørge for bedre yteevne på selve matlagingen, er induksjon også veldig energibesparende, hvilket stadig blir viktigere, sier Eriksen.

Induksjonstoppen kommer i norske butikker i månedsskiftet mars/april 2011.

Save and share this post