Electrolux Newsroom Norway

Lager støvsugere av søppel og bilvrak

Photos

Det andre ser på som søppel, ser Electrolux på som verdifulle råmaterialer. Gamle bilvrak og annet plastavfall tas i bruk i når Electrolux lager sitt grønne sortiment av resirkulerte støvsugere.
Skjermbilde 2011-06-03 kl. 09.00.54

– Livssyklusstudiene vi har gjort viser at en tredjedel av miljøpåvirkningen fra en støvsuger kommer fra behandling og produksjon av materialene den er laget av. Mindre enn 3 % stammer fra transport. Den resterende andelen kommer fra støvsugeren i bruk. Derfor jobber vi hele tiden med å redusere energiforbruket både i produksjonsleddet og i praktisk bruk, sier produktsjef Nina Lorentzen i Electrolux Norge.

Støvsugere laget av plastavfall er meget ressurseffektivt. Selskapets beregninger viser at hver av dagens Electrolux Green-støvsugere oppnår besparelser på omlag 2 liter råolje og 80 liter vann under produksjonsprosessen. Videre trengs det 90 % mindre energi for å produsere komponentene, sammenlignet med å lage dem av ny plast.

– Når vi designer våre støvsugere må vi tenke på hele livssyklusen. Derfor er også emballasjen laget av resirkulerte materialer. Når støvsugeren en dag skal byttes ut, kan hele 92 prosent av den resirkuleres. Vi reduserer også bruken av PVC-plast så mye som mulig – en av modellene våre er allerede fullstendig PVC-fri sier Lorentzen.

Foruten betydelige energibesparelser oppnås også en åpenbar miljøgevinst når plastsøppel kan komme til nytte igjen, i stedet for å ende på søppelfyllingen, eller for den saks skyld ute i naturen.

Skjermbilde 2011-06-03 kl. 09.02.06Støvsugere fra havet
Electrolux ønsker nå bedre tilgang til resirkulert plast for å kunne tilby flere gjenvinnbare produkter til forbrukerne i fremtiden. Resirkulert plast er i dag en mangelvare og skyldes først og fremt for lite plastinnsamling og utfordringer knyttet til videreforedling av plastavfallet.

– Electrolux har gjennom miljøprosjektet ”Vac from the Sea” satt søkelys på denne problemstillingen og prosjektet har allerede høstet anerkjennelse både i Norge og internasjonalt, sier Lorentzen.

Gjennom miljøprosjektet “Vac from the Sea” har Electrolux lansert fem unike støvsugere som alle er laget av 100 prosent resirkulert plastavfall fra verdenshavene.

Nina_Lorentzen_3Selskapet har selv forestått innsamling av plastavfallet fra verdenshavene. De resirkulerte “søppelstøvsugerne” inngår nå i en verdensturné som skal bidra til økt fokus og en større satsing på gjenvinning av jordens enorme mengder plastavfall. I Norge vant Electrolux miljøprisen “gullklypa” for dette prosjektet. Hold Norge Rent delte i år ut prisen i samarbeid med miljøvernsminster Erik Solheim.

Grønne fakta: Electrolux UltraOne® Green®- støvsugeren bruker 50 % mindre energi enn en gjennomsnittlig støvsuger på 2.000 W. Hvis du støvsuger en time i uken i ti år, sparer du nok energi til å la en lyspære på 60 W stå på hele døgnet i 234 dager. For å si det på en annen måte, reduseres CO2-utslippet med 294 kg.

Save and share this post