Electrolux Newsroom Norway

Gjestene trekker inn på kjøkkenet

Gjestene deltar for fullt i matlagingen og kjøkkenet har blitt hjemmets mest naturlige samlingspunkt under middagsselskapet. De nye kjøkkentrendene er dog mer fremtredende i våre naboland enn i Norge. Dette viser en fersk nordisk undersøkelse utført på vegne av Electrolux.

I undersøkelsen ble folk spurt om de helst foretrekker å lage mat sammen med gjestene eller om de foretrekker å ha maten ferdig når gjestene ankommer. I Norge er det først og fremst yngre mennesker som ønsker å inkludere sine gjester i matlagingen. Blant de yngre i aldersgruppen 18-39 år svarer hele 37 prosent at de foretrekker å involvere sine gjester på kjøkkent når festmaten skal lages. Jo eldre man blir jo større sannsynlighet for at gjestene kommer til dekket bord.

[singlepic id=10113 w=320 h=240 float=left]Sosialiseringstrend
Resultatene fra undersøkelsen viser at sosialiseringstrenden på kjøkkenet er kommet enda lenger i våre naboland enn i Norge, og lengst fremme er Finland. Totalt svarer 13 prosent av alle nordmenn at de involverer sine gjester i matlagingen. Tilsvarende andel for finner er hele 26 prosent. For svensker er andelen 25 prosent og for dansker 22 prosent.

I Norges oppgir likevel hele 37 prosent at kjøkkenet er det mest naturlige samlingssted før middagen serveres. Det er faktisk mer populært å samles foran ovnen på kjøkkenet enn i stuen foran TVen eller ved peisen. Tilsvarende trender avdekkes også i Sverige og i Danmark.

[singlepic id=10112 w=320 h=240 float=left]– Den nordiske studien stadfester kjøkkenets rolle som hjemmets nye sosiale samlingspunkt. I løpet av de siste årene har restauranter over hele verden åpnet sine kjøkkendører for sine gjester, og trenden har nå for alvor også fått vind i seilene i husholdningene. Undersøkelsen viser likevel at våre naboland i større grad enn i Norge involverer sine gjester i matlagingen, sier markedssjef Lena Wånemark i Electrolux Norge.

Kino-komfyr
Neste naturlige skritt i denne sosialiseringstrenden er å gjøre selve kjøkkenproduktene mer transparente for bedre innsyn med tilberedingsprosessen for både kokk og gjestene. Dette er bakgrunnen for at Electrolux nå lanserer en helt ny komfyrserie med ekstra stor frontdør på ovnen som gir panoramainnsyn til selve stekeprosessen. På denne måten kan gjestene nå følge kokkedramaet fra første rad.

– Stekeprosessen hvor råvarer omdannes til en ferdig middagsrett kan være et fantastisk skue. Med disse ovnene tilføres en ny dimensjon i kjøkkenets rolle som sosialt samlingssted. Bedre innsyn i stekeprosessen bidrar til skjerpet appetitt [singlepic id=10111 w=320 h=240 float=left]og et spennende underholdningsinnslag mens man venter på at maten skal bli ferdig, sier produktsjef Terje Eriksen i Electrolux Home Products Norway.

Den nordiske undersøkelsen ble gjennomført i mars/april 2011 og 2000 personer ble intervjuet over telefon.

Save and share this post