Electrolux Newsroom Norway

Electrolux konsernet topper Råd & Rön’s induksjonstest

Photos

Råd & Rön har nylig gjennomført en omfattende test av 16 induksjonstopper. Electrolux konsernet gjør storeslem og topper testresultatene med varemerkene Electrolux, Husqvarna-Electrolux og AEG.

På en skala fra 1 til 100 har man vurdert produktene innenfor følgende 4 testkategorier. Matlaging (30%), brukerfunksjonalitet (30%), energiforbruk (30%) og sikkerhet (10%). Testvinnerproduktene fra Electrolux, Husqvarna-Electrolux og AEG oppnådde alle en totalscore på 78 poeng.

Når det gjelder matlaging har Råd & Rön vurdert hvor rask koketoppen er og hvor jevnt temperaturen fordeles på de respektive sonene når man koker eller steker. Det er også foretatt en praktisk test hvor man har stekt tre pannekaker.

Brukerfunksjonalitet er vurdert etter hvor intuitiv og brukervennlig induksjonstoppen er, herunder bruk av produktets innstillinger og rengjøringsegenskaper.

Energiforbruket er målt når produktet er i bruk og når den står i ”standby” modus. Energieffektivitet er målt ut fra hvor effektivt induksjonstoppen omdanner strøm til varme ved full effekt. Også her er pannekannetesten anvendt for å måle energiforbruk ved steking av tre pannekaker.

I sikkerhetskategorien, har Råd & Rön testet induksjonstoppenes strøm- og varmesikkerhet, blant annet ved å se hvordan toppene reagerer når det koker over og vannet kommer i berøring med brytere.

Nedenfor gjengis de tre testvinnerne og veiledende utsalgspris.

Vinneren av Electrolux er EHH6540FOK
Anbefalt utsalgspris, NO10 900,-

elu

Vinneren fra Husqvarna Electrolux QHI6504P
Anbefalt utsalgspris, NOK 12 100,-

hus

Vinneren fra AEG HK654200FB
Anbefalt utsalgspris, NOK 12 100,-

aeg

Råd & Røn er et svensk forbrukermagasin som gjennomfører en rekke uavhengige tester av ulike husholdningsprodukter. Råd & Røn er kommersielt uavhengig og er en av ytterst få magasiner uten annonser. Tilgang til hele testen finner du her: http://www.radron.se/tester/vitvaror–hushallsmaskiner/spishallar/induktionshallar/

 

Save and share this post