Electrolux Newsroom Norway

Springvannet dårligere enn folk tror

Gamle vannledninger og forurensing av overflatevann som følge av flere og kraftigere nedbørsperioder de senere årene kan føre til misfarging av springvannet og dårligere vannkvalitet. Likevel er 9 av 10 nordmenn godt fornøyde med kvaliteten på springvannet.

I følge ferske tall fra en landsomfattende undersøkelse gjennomført for hvitevareselskapet Electrolux er ni av 10 nordmenn fornøyd med kvaliteten på springvannet hjemmet. Klimaendringene med mer ekstremnedbør tilsier likevel at drikkevannskvaliteten er dårligere enn folk tror.

– Stort sett er drikkevannskvaliteten i Norge bra, men forskningsrapporter de senere årene gir grunn til økt bekymring. De aller fleste forsynes med drikkevann fra overflatekilder. De senere årene har vi hatt lange perioder med mye ekstremnedbør og dette skaper i mange tilfeller misfarging av springvannet, dårligere smak og verste fall økt tilfang av helseskadelige bakterier i drikkevannet, sier kategorisjef Nina Lorentzen i Electrolux.

Mer enn 90 prosent av Norges befolkning forsynes med drikkevann fra overflatevannkilder. I følge forskere fra Norsk institutt for Vannforskning har fargen på drikkevannet økt kraftig de siste 30 år. Dette påvirker både smak og kvalitet på drikkevannet.

Resultater fra undersøkelsen viser likevel at det kun er ca 11 prosent av det norske folk som fra tid til annen filtrerer vannet fra springen.

– Ettersom vannkvaliteten ofte er dårligere enn folk tror, burde tallet vært langt høyere. Ved å filtrere vannet blir springvannet fritt for kalkavleiringer og andre urenheter som påvirker smaken på både mat og drikke. Urenset springvann påvirker også levetiden for andre husholdningsprodukter som for eksempel vannkokere. Mange tror at rensetiltak er en kostbar affære, men det finnes enkle og funksjonelle løsninger som er svært rimelige, sier Lorentzen.

For under 200 kroner frister nå Electrolux norske forbrukere rensetiltak som gir godt og friskt drikkevann fra springen året rundt. AquaSense heter nyvinningen, en kanne med det innovative PURE Advantage ™-filteret som inneholder 3M renseteknologi, noe som sikrer høy filtreringskvalitet.

Filteret reduserer kalkavleiringer, og stoffer som påvirker smak og lukt som for eksempel klor og organiske urenheter i tillegg til enkelte tungmetaller som kobber og bly. Den nye filtreringsteknologien gjør også filtreringen raskere enn tilsvarende vannfilter med samme ytelse. Kalkavleiringer i vann fra springen påvirker smaken på både mat og drikke. Ved å filtrere vannet, forsvinner kalkbelegg sammen med andre urenheter.

Undersøkelsen avdekker for øvrig at 55 prosent av de spurte kjøper flaskevann.

– AquaSense er en flott og rimelig løsning for de som ønsker friskt og rent vann hver dag uten å betale i dyre dommer for lite miljøvennlig flaskevann. En betydelig andel som handler flaskevann gjør nok dette fordi drikkevanet hjemme ikke holder god nok kvalitet. Med enkle rensetiltak av springvannet kan hver enkelt, ut fra et rent miljøhensyn, bidra til å redusere denne andelen betydelig, sier Lorentzen.

Aqua Sense har en veiledende utsalgspris på 179 kroner for liten kanne og 299 kroner for stor kanne.

Save and share this post