Electrolux Newsroom Norway

Dagens premie er Electrolux AquaSense!

Photos

Dagens premie i Electrolux Gavedryss er vannrensekannen Electrolux AquaSense.

Hver dag frem til 19 desember deler Electrolux Gavedryss ut flotte produkter. Dagens spørsmål og konkurranse finner du på vår Facebook-side her.

Om Aquasense:

Vannrensekannen Electrolux AquaSense™ er et vannfilter som fjerner uønsket smak og misfarging fra springvann, som gjør at du kan drikke springvann året rundt. Filteret reduserer kalkavleiringer, og stoffer som påvirker smak og lukt som for eksempel klor og organiske urenheter i tillegg til enkelte tungmetaller som kobber og bly.

Save and share this post