Electrolux Newsroom Norway

Digital «makeover» for Electrolux Design Lab

Photos

18. februar åpnet dørene nok en gang for studenter og nyutdannede designere for deltakelse i den globale designkonkurransen Electrolux Design Lab 2013. I år er konkurransen flyttet over på en ny digital plattform og et interaktivt brukergrensesnitt er utviklet for å gi deltakere og deres designideer et unikt utstillingsvindu for publikum og verdens designentusiaster.

Alle som kommer videre fra første runde i årets konkurranse, får sitt designbidrag publisert på den nye digitale plattformen. Her kan man bli bedre kjent med årets designspirer og deres innovative designkonsepter.

Deltakerne får på den nye plattformen en unik mulighet til å dele profilinformasjon og konseptbeskrivelser til et globalt publikum gjennom ulike sosiale mediekanaler. Eller motsatt. Publikum kan promotere sine favoritter, både gjennom stemmegivning og deling av informasjon med sine venner og kontakter. I hver fase vil ”folkets favoritt” automatisk gå videre til neste runde.

Deadline 15 mars

Årets konkurranse vil bli gjennomført i fem ulike faser. I første fase skal deltakerne kun levere en idé, konseptbeskrivelse og aktuelle skisser. Deadline for første innlevering er 15. mars 2013.

Tett oppfølging fra fageksperter

Dedikerte eksperter fra Electrolux, håndplukket fra selskapets design, innovasjon og R&D avdelinger, vil aktivt delta og involveres i hele prosessen. Med bakgrunn i ekspertenes tilbakemeldinger får deltakerne en unik mulighet til å justere og utvikle sine konsepter før neste innlevering i konkurransen.

– Deling av kunnskap er et sentralt virkemiddel og en viktig inspirasjonskilde i enhver innovasjonsprosess. Vi oppfordrer deltakerne til å dele sine designideer med aktører på tvers av ulike profesjoner og kulturer på vår nye digitale plattform. Både våre egne fagfolk og publikum vil gi deltakerne verdifulle tilbakemeldinger som kan bli utslagsgivende i den videre prosessen, sier Julia Lilliehöök, Insight Marketer Director i Electrolux.

”Inspired Urban Living”

Tema for årets konkurranse er ”Inspired Urban Living”. Electrolux ser etter innovative designløsninger som kan bidra til å forme og påvirke fremtidens bomiljøer. Konkurransen er innrettet mot tre hovedområder; Sosial Cooking, Natural Air og ”Effortless cleaning”.

– Når mer enn 60 prosent av verdens befolkning forventes å bo i urbane strøk innen 2030, vil urbanisering ha en effekt fremtidens bomiljøer. Vi inviterer derfor studenter til å se i glasskulen, og utvikle meningsfulle, relevante, innovative og unike løsninger som både er bærekraftige, og som er basert på fremtidige forbrukerbehov, sier designsjef og juryformann Thomas Johansson i Electrolux.

 

Global anerkjennelse, pengepremier og hospitering

Når årets åtte finalister er plukket ut, vil bidraget som mottar flest stemmer fra folket, motta prisen ”Peoples Choice Award” og en pengepremie på 1000 euro. En internasjonalt sammensatt fagjury kårer årets vinner, og vedkommende mottar en pengepremie på NOK 5000 Euro, og et seks måneders betalt hospiteringsopphold ved ett av Electrolux’ globale designsentre. Nummer to og tre i konkurransen mottar respektive 3000 euro og 2000 euro i pengepremie.

Save and share this post