Electrolux Newsroom Norway

NTNU studenter skal løse plassproblemene!

Photos

En stadig større andel av verdens ni milliarder mennesker flytter inn til de store byene. Morgendagens bomiljøer vil bli mer ”trangbodd” og dette stiller store krav til effektive og funksjonelle løsninger for et tilfredsstillende bomiljø. 24 NTNU studenter ved Institutt for produktdesign i Trondheim skal forsøke å løse plassfloken gjennom deltakelse i årets Electrolux DesignLab konkurranse.

 20 februar fikk NTNU celebert besøk fra Electrolux. Anledningen var den futuristiske designkonkurransen, Electrolux DesignLab som i år arrangeres for 11. gang. Det ble gjennomført en heldags workshop hvor 24 designstudenter ved Institutt for produktdesign presenterte sine fremtidsideer og konsepter for designsjef Thomas Johansson i Electrolux. Johansson er for øvrig juryformann i konkurransen, og ga studentene mange gode tips for videreutvikling av sine konsepter.

 Tema for årets Design Lab konkurranse er ”Inspired Urban Living”. Electrolux ser etter innovative designløsninger som kan bidra til å forme og påvirke fremtidens bomiljøer i bynære strøl. Konkurransen er innrettet mot tre fokusområder; ”Sosial Cooking”, ”Natural Air” og ”Effortless cleaning”.

– Når mer enn 60 prosent av verdens befolkning forventes å bo i urbane strøk innen 2030, vil urbanisering ha en betydelig effekt på fremtidens bomiljøer. Vi håper NTNU studentene kan hevde seg i årets konkurranse med relevante, innovative og unike løsninger som både er bærekraftige, og som er basert på fremtidige forbrukerbehov, sier markedssjef Lena Wånemark i Electrolux.

Designstudentene har allerede kommet godt i gang med sine konseptskisser og juryformann Thomas Johansson i Electrolux var imponert over studentenes forberedelser.

– Selv om vi er i en tidlig fase av konkurransen var det flere av designkonseptene som både var spennende, innovative og unike. Samtidig er det rom for å utvikle og perfeksjonere konseptene ytterligere, før innleveringsfristen 15. mars, sier Johansson.

PR Coach Finn Aagaard i Electrolux innledet Workshopen med en utfyllende presentasjon av årets tema og kravspesifikasjon for deltakelse og innlevering av konkurransebidrag. Dernest fortalte fjorårets finalist, Lisa Frodadottir Låstad om hennes personlige erfaringer fra fjorårets konkurranse. Etter lunsj var det tid for individuelle presentasjoner fra studentene og deres designkonsepter. Alle fikk individuelle tilbakemeldinger og tips om videreutvikling av konseptene av juryformann Thomas Johansson i Electrolux.

 

Save and share this post