Electrolux Newsroom Norway

Flyvende roboter vant Electrolux Design Lab 2013

Photos

Flyvende vaskeroboter, 3D matprintere og holografiske kokkeopplevelser var noen av fremtidsvisjonene som ble presentert blant finalistene i den futuristiske og globale designkonkurransen, Electrolux Design Lab. Colombianske Adrian Perez Zapata med sitt mini-robot-konsept «Mab» vant konkurransen under et finalearrangement i Stockholm 16. oktober.

Vinneren av Electrolux Design Lab 2013 ble «Mab», et automatisk rengjøringssystem bestående av hundrevis av mikro-roboter som gjør jobben for, og som foruten en ren bolig gir deg litt magi med på kjøpet. De 908 mikro-robotene flyr ut fra en base og vasker overflaten ved hjelp av en dråpe vann tilsatt et vaskemiddel som gir større overflatespenning. Dråpen fanger opp partikler av støv og skitt, og når det er gjort flyr roboten tilbake til basen der vannet blir renset før det kan brukes på nytt.

«Mab» vant også publikumsprisen.
Se bilder av «Mab» her: http://www.flickr.com/photos/electrolux-design-lab/9783602835/

– Inspirasjonen til «Mab» fikk jeg av en bisverm som jobbet veldig bra sammen. Konseptet mitt krever bare en liten konfigurasjon for å fungere selvstendig, slik at du kan komme hjem og se en sverm av mini-roboter sveve rundt og gjøre rent for deg, forklarer hjernen bak rengjøringsrobotene, Adrian Perez Zapata.

– Årets vinnerkonsept ser på roboten med nye øyne. I stedet for en enhet som etterligner en person, har Zapata tatt I bruk elementer fra naturen og latt seg inspirere av insekters felles anstrengelser og intelligente gruppearbeid. «Mab» er et innovativt konsept som kan minimere tid og krefter vi mennesker bruker på daglig rengjøring, og som samtidig maksimerer resultatene, sier juryformann og sjefsdesigner Stefano Marzano i Electrolux.

Andreplassen i årets konkurranse gikk til 3D matprinteren «Atomium» av Luiza Silva, mens konseptet «Breathing Wall» tok tredjeplassen.

Inspired Urban Living
Årets tema, ”Inspired Urban Living”, er påvirket av «urbaniseringsveksten» der plass i fremtiden blir en mangelvare som følge av at stadig flere flytter fra landlige områder til tett befolkede bomiljøer. Spørsmålet er hvilken rolle design kan spille for å sikre at vi er godt nok forberedt for en slik banebrytende sosial tilpasning? Deltakerne i konkurransen ble bedt om å levere innovative konsepter for produkter, tilbehør, forbruksvarer eller tjenester som kan representere et gjennombrudd innenfor de tre kategoriene, ”sosial cooking”,  ”natural air” eller ”effortless cleaning”.

Årets jury besto av juryformann og sjefsdesigner, Stefano Marzano, i Electrolux, Hideshi Hamaguchi fra Yanko Design og sjefsredaktør for LOFT Bookazine, Pio Barone Lumaga.

– Innovativt design handler om å skape nye verdier. Design Lab er et av virkemidlene selskapet tar i bruk for å utforske nye ideer for hvordan man kan forbedre vårt levesett og våre bomiljøer i fremtiden. Derfor er ikke fokus for årets konkurranse kun innrettet mot nye produkter men like gjerne mot nye ideer for tilbehør, forbruksvarer og tjenester, sier sjefsdesigner Stefano Marzano i Electrolux.

Fra tanke til designkonsept
Over 1700 bidrag fra hele verden ble i år sendt inn til årets konkurranse. Årets finalister har levert inn flere bidrag i ulike faser, fra en innledende skisse og idé til et ferdig designkonsept. Finalistene har fått tett faglig oppfølging og tilbakemeldinger gjennom alle fasene i årets konkurranse. For hver fase kunne publikum stemme frem sin favoritt og deltakeren som mottok flest stemmer gikk automatisk videre til neste runde. Under selve finalen presenterte finalistene sine innovative konsepter for en internasjonalt sammensatt fagjury i Stockholm 16. oktober.

Save and share this post