Electrolux Newsroom Norway

Nordmenn plages av støvsugerstøy

Photos

Nordmenn irriterer seg mer over støy fra støvsugeren enn om den faktisk gjør jobben sin under rengjøringen. Og dersom ungenes favorittleketøy forsvinner i støvsugeren, er faren stor for at man må vinke farvel til den for alltid. Mange tar seg nemlig ikke bryet med å lete frem løse gjenstander som har gått med i dragsuget og havnet i støvsugerposen!

Dette kommer frem i Electrolux Global Vacuuming Survey 2013, den største undersøkelsen om støvsugervaner som noen sinne er gjennomført hvor om lag 28 000 forbrukere fra 23 land er spurt om sine støvsugervaner.

På spørsmål om hva som irriterer folk mest under støvsugingen, er det unison enighet om at støy er den mest sjenerende faktoren. Her svarer 22,4 prosent at støy fra støvsugeren er mest irriterende. Den videre rangeringen er som følger: Dårlig sugeevne (17,4 prosent), hår i børsten (10,2 prosent), når noe setter seg fast (10,2), håndtering av støvsugeren (10 prosent), tømming av støvsugerposen (8,3 prosent), vond lukt ved bruk (6 prosent) og støvsugerens vekt (2,1 prosent).

– Det er kanskje noe overraskende at støynivå rangeres høyere enn yteevne, men samtidig vet vi at norske støvsugervaner har endret seg betydelig de senere årene. Mange foretrekker å ta unna det verste i ukedagene, og gjerne på kvelden etter middag når barna har lagt seg. Da kan støy kan for mange være et betydelig irritasjonsmoment. De senere årene har vi derfor lagt ned store ressurser for å utvikle våre produkter med lavest mulig støynivå. De mest stillegående støvsugerne på markedet har i dag et lydnivå på beskjedne 61 desibel, omtrent som ved en normal samtale, sier kategorisjef Nina Lorentzen i Electrolux Norge.

Resultatene fra undersøkelsen viser likevel at andelen som lar seg irritere over støy fra støvsugeren er enda høyere i andre land enn i Norge.

Løse gjenstander går med i dragsuget
En relativt liten andel lar seg irritere over tømming av støvsugerposen. Mye kan tyde på at vi heller ikke bekymrer oss nevneverdig over hva som faktisk har havnet i støvsugerposen under rengjøringen. I undersøkelsen ble nemlig folk spurt om man tar seg bryet med å lete etter større gjenstander i støvsugerposen, dersom disse av ymse årsaker følger med i dragsuget under rengjøringen. Kun 23 prosent av nordmennene svarer kategorisk ja på dette spørsmålet, en vesentlig lavere andel enn for de fleste andre land som inngår i undersøkelsen. 16 prosent svarer kategorisk nei på spørsmålet, og dette utgjør den høyeste andelen blant samtlige land som inngår i denne undersøkelsen. 61 prosent svarer at dette er avhengig av hva slags gjenstand som har havnet i støvsugeren.

– Fra undersøkelsen viser resultatene at nordmenn er svært effektive støvsugere, og Norge er blant de landene som bruker kortest tid på rengjøringen i hjemmet. Spørsmålet man kan stille seg er hvorvidt vi til tider kan bli i overkant effektive. Det er jo ofte slik at man ikke alltid vet hva som har gått med i dragsuget når man plutselig hører en mistenkelig lyd, for eksempel ved støvsuging under senger og andre møbler. Oppfordringen får være at vi blir flinkere til å rydde løse gjenstander fra både synlige og usynlige gulvflater før man støvsuger, sier Lorentzen.

Electrolux Global Vacuuming Survey 2013 ble gjennomført som en webundersøkelse i tidsrommet april-juni 2013.

Støvsugeren på bildet er Electrolux UltraSilencer.

Save and share this post