Electrolux Newsroom Norway

Nye krav til energimerking av støvsugere: Mer miljømakt til norske forbrukere

I dag innfører EU nye regler for energimerking av støvsugere– Nå blir det enklere for norske forbrukere å velge energieffektive støvsugere, sier Nina Lorentzen, kategorisjef for småprodukter hos Electrolux. 

Det nye kravet innebærer at alle produsenter må merke sine støvsugere med det nye energimerket som gir en energiklassifisering av produktet samt ytelse. Dette er krav som må innfris for å kunne selge støvsugere i EU.

–Merket skal være godt synlig på emballasjen og vil gjøre det enklere for forbrukeren å sammenligne ulike støvsugermodeller basert på de nye kravene til yteevne og energieffektivitet. Det betyr blant annet større konkurranse blant produsentene og lavere strømutgifter for forbrukeren, sier Lorentzen.

I tillegg vil totalt energiforbruk for støvsugere gå ned. Ifølge EU vil man kunne spare hele 18 TWh per år i 2020, noe som tilsvarer mer enn dagens årlige strømforbruk i Slovenia (15 TWh).

Mange, men nødvendige krav

Kravene til den nye energimerkingen er mange, men nødvendige for en bærekraftig fremtid. Produktene blir målt etter kriteriene energieffektivitet, støvopptak på harde gulv og støvgjenutslipp på en skala fra A til G der A er best.

En av de mest betydningsfulle endringene er kravet om maksimalt 1.600 watts motorkraft. I 2017 vil dette reduseres ytterligere til kun 900 watt.

–Fra og med i dag lever alle Electrolux’ støvsugere opp til de nye Økodesign-kravene til EU. At motorkraften går ned betyr ikke at støvsugerne blir mindre effektive, påpeker Lorentzen.

Sunn konkurranse, både for miljø og produsenter

Selv om konkurransen øker blant produsentene, er ikke Lorentzen bekymret for Electrolux’ posisjon på markedet.

– Implementeringen av de nye reglene for energimerking vil bli en enkel sak for Electrolux og vi er godt forberedt i forkant av de nye kravene som trer i kraft i dag. Konkurranse er sunt og gir inspirasjon i utviklingen av nye produkter for fremtiden. Som global aktør vil utviklingen av stadig mer energieffektive støvsugere være et viktig bidrag fra vår side, sier Lorentzen.

– Kravene synliggjør dessuten betydningen av yteevne og energiforbruk, to forhold som alltid har vært prioriterte områder for oss og hvor vi har utmerket oss, legger hun til.

Her er kravene:

Motor: Max 1600 watt. Dette reduseres til 900 watt i 2017.

Støvopptak: Minimumsstandard for støvoppsamling på tepper og harde gulv med sprekker.

2017: Ytterligere krav til lydnivå, støvgjenutslipp, holdbarhet og støvoppsamling.

Krav fra 1. September, 2014

  • Årlig energiforbruk skal være lavere enn 62 kWh per år (43 kWh fra 2017)
  • Motorytelse skal være lavere enn 1600 Watt (900 watt fra 2017)
  • Støvopptak på tepper skal være større eller lik 0,70 (0,75 fra 2017). Kravene gjelder ikke for støvsugere innrettet mot harde gulv.
  • Støvopptak for harde gulv skal være større eller lik 0,95 (0,98 fra 2017). Kravene gjelder ikke støvsugere innrette mot tepper.
  • Grenseverdiene skal ikke gjelde for støvsugere med vannfilter.

 

Nye krav fra  2017

  • Støvgjenutslipp skal ikke være høyere enn 1 prosent
  • Lydnivå skal være mindre eller lik 80 desibel
  • Slangen får holdbarhetskrav tilsvarende fullt funksjonell etter 40.000 svingninger under press.
  • Den operasjonell levetiden for motor skal være større eller lik 500 timers bruk.

Save and share this post