Electrolux Newsroom Norway

Vi vil bo trangere, men med samme levestandard

Photos

Kompakt ovn fra ElectroluxSmart kjøleskapkompakt kjøkkenVaskemaskin som gjenbruker vannLuftrenser for bedre inneklimaKran med kokende vannEnergieffektive og resirkulerbare støvsugere

I 2050 vil 67 prosent av verdens 9,7 milliarder innbyggere bo i storbyene. Konsekvensen blir mindre boflater og behov for nye bærekraftige løsninger for å imøtekomme dagens krav til levestandard.

Electrolux har nylig gitt ut sin «Compact Living Report» som identifiserer de viktigste drivkreftene, konsekvensene og mulige løsninger for å imøtekomme fremtidens globale urbaniserings-trend.

– Ved å anerkjenne betydningen av kompakte og bærekraftige løsninger for samfunnet og i hjemmet er vi i stand til å imøtekomme den økende tilflyttingen til de store byene. Mindre, smartere og mer energieffektive husholdningsapparater vil spille en sentral rolle i denne utviklingen, sier markedssjef Lena Wånemark i Electrolux Norge.

2008 markerte et veiskille hvor et flertall av verdens befolkning for første gang bodde i byene. For 60 år siden hadde vi bare to megabyer over 10 millioner innbyggere (London og Tokyo). I dag er antallet 22. Urbaniserings-trenden krever at byplanleggingen må bli mer ressurseffektiv med karbonnøytrale bygninger, smartere hjem og en infrastruktur tilrettelagt for flere gående og kollektivreisende.

I flere europeiske land er gjennomsnittlig boflate på under 40 kvadratmeter. Det forventes at boligflaten vil reduseres ytterligere med økt tilflytting til de store byene de neste årene.

Måten vi utformer våre hjem på i fremtiden, vil bli påvirket av urbaniserings-trenden. Interiørdesign som gir større romfølelse og integrerte løsninger som løser flere oppgaver samtidig tvinger seg frem. Såkalt «co-housing» er en kombinasjon av private husholdninger og bofellesskap vil bli mer vanlig.

Klimaendringer og forurensing

Klimaendringer og global oppvarming fører med seg utfordringer som tørke og vannmangel. Om ti år vil 1,8 milliarder mennesker bo i land eller regioner med mangelfull tilgang til rent vann. I 2050 kan så mange som 75 prosent av verdens befolkning stå overfor samme utfordring. Vanntilgangen påvirkes blant annet av klimaendringer, ekstensivt jordbruk og industri, i tillegg til videre befolkningsvekst.

– Mer effektiv bruk av alle vannressurser, grunnvann, overflatevann, spillvann og nedbør vil bli svært viktig i fremtiden. Hvitevareindustrien har et betydelig ansvar for å utvikle nye og smarte løsninger for mer effektiv vannutnyttelse, sier Wånemark.

Med økt urbanisering følger også økt forurensing. I følge American Medical Association har om lag 50 prosent av alle sykdomstilfeller å gjøre med forurenset inneklima. Ny teknologi for mer effektiv luftrensing innendørs vil spille en sentral rolle for å bekjempe denne utfordringen, sier Wånemark.

Færre flerhusholdninger

Antall familiemedlemmer per husstand er i dramatisk endring. Mens antall eldre i den industrialiserte verden øker dramatisk, har familiehusholdningen, målt i antall medlemmer, sunket tilsvarende. Andelen singelhusholdninger nådde 200 millioner i 2006. Dette tilsvarte 12 prosent av alle husholdninger. Trenden henger tett sammen med kulturelle endringer og økt levestandard i industrialiserte land. Folk gifter seg senere og antall skilsmisser øker. I Vest-Europa var andelen singelhusholdninger hele 32 prosent i 2013.

Økningen i antall enslige skaper nye utfordringer. Singelhusholdninger krever i dag det samme antallet husholdningsapparater som flerhusholdninger for å opprettholde levestandarden. Produktutvikling i fremtiden må møte denne utfordringen, ikke minst for å redusere klodens samlede energi- og vannforbruk.

Kompakte, multifunksjonelle og energieffektive produkter

Electrolux har de siste årene gjort flere tiltak og utviklet nye og energieffektive produkter som imøtegår nåtidens og fremtidens utfordringer når det gjelder klima og miljø, vann- og energiforbruk. Nedenfor gjengis noen av selskapets innovasjoner:

1.Vanngjerrig oppvaskmaskin: Gjenbruker spillvann fra en vaskesyklus til en annen. En syklus krever kun 4 liter vann.

2.Energieffektive og resirkulerbare støvsugere : En av modellene er laget av 70 prosent resirkulert plast med lavt energiforbruk. 92 prosent av støvsugeren kan resirkuleres og emballasjen er 100 prosent resirkulerbar.

3.Kompakte produkter for små boenheter: Små vaskemaskiner, ovner, vinskap, integrert TV, kaffemaskiner, oppvaskmaskiner og støvsugere som gir betydelig plassbesparelse.

4.Multifunksjonsprodukter: Kombinert vaskemaskin/tørketrommel med samme ytelse som separate vask/tørkeprodukter. Kombinert mikro/varmluftsovn.

5.Matoppbevaring: Ny kjøleteknologi som bevarer matens holdbarhet betydelig og som bidrar til mindre matkasting.

6.Tilførsel a kokende vann ved ett tastetrykk.

7.Avanserte luftrensere for bedre inneklima:

 

Alle fakta er hentet fra Electrolux Compact Living Report. PDF av rapporten kan ettersendes på forespørsel.

Save and share this post