Electrolux Newsroom Norway

Posts tagged with ‘CO2’

Electrolux har redusert sine klimautslipp

Electrolux har nådd konsernets målsettinger for reduserte CO2-utslipp. I 2009 var selskapets energibruk 24 prosent lavere enn i 2005. . Samme år ble det etablert et nytt mål om å redusere energiforbruket med ytterligere 15 prosent innen 2012 sammenliknet med utslippsnivået i 2008. Ca 80 prosent av hvitevarenes miljøpåvirkning foregår under bruk, mens mindre enn […]