Electrolux Newsroom Norway

Posts tagged with ‘Erik Solheim’

Lager støvsugere av søppel og bilvrak

Det andre ser på som søppel, ser Electrolux på som verdifulle råmaterialer. Gamle bilvrak og annet plastavfall tas i bruk i når Electrolux lager sitt grønne sortiment av resirkulerte støvsugere. – Livssyklusstudiene vi har gjort viser at en tredjedel av miljøpåvirkningen fra en støvsuger kommer fra behandling og produksjon av materialene den er laget av. […]