Electrolux Newsroom Norway

Posts tagged with ‘gjesteredaktør’

Følg Henrik Otto som gjesteredaktør på Despoke

. Designchef i Electrolux, Henrik Otto, skal i hele september måned inneha rollen som gjesteredaktør for designsiden Despoke. Han kommer til å legge ut nye artikler hver uke, som handler om temaer relatert til Henriks og Electrolux tanker om design og utvikling av designdisiplinen. Følg Henriks innlegg her.