Electrolux Newsroom Norway

Posts tagged with ‘Green Range’

Electrolux støvsuger verdenshavene for plastavfall

Betydningen av hvilken støvsuger man kjøper blir nå enda viktigere. I tillegg til rene gulv hjelper en støvsuger fra Electrolux Green Range også til en renere verden gjennom redusert plastforurensing i verdenshavene. Gjennom prosjektet, «Vac for the sea» donerer Electrolux nå 1,5 prosent av overskuddet fra alle solgte Green Range-støvsugere til Algalita – en av […]

Miljøstøvsugere fra havet

Gjennom miljøkampanjen “Vac from the Sea” lanserer nå Electrolux fem unike støvsugere som alle er laget av plastsøppel fra verdenshavene. “Søppelstøvsugerne” er nå klare for en verdensturné som skal bidra til å få fokus på en større satsing på gjenvinning av jordens enorme mengder plastavfall. En forsvinnende liten del av verdens plastforbruk går til gjenvinning. […]