Electrolux Newsroom Norway

Posts tagged with ‘industri’

Kommersialiserer romfartsteknologi for en bærekraftig verden

På oppdrag fra Electrolux, Academedia og Lidköpings kommune, skal Jönköping International Business School og Umbilical Design utarbeide innovasjonskonsepter basert på romfartsteknologi som skal munne ut i arbeidsplasser i svensk industri. Prosjektet heter «Down to earth». . Under Verdensutstillingen i Shanghai lansererte Jönköping International Business School og Umbilical Design de første innovasjonskonseptene utformet i samarbeid med […]