Electrolux Newsroom Norway

Posts tagged with ‘TapCleaner’

Smarte fremtidsideer for trangbodde hjem

En stadig større andel av verdens ni milliarder mennesker flytter inn til de store byene, og trenden ser ut til å fortsette. Morgendagens bomiljøer vil bli mer ”trangbodd” og dette stiller store krav til effektive og funksjonelle løsninger for et tilfredsstillende bomiljø. For de som allerede bor trangt, er det kun en av fire som […]