Electrolux Newsroom Poland

Electrolux przedstawia stronę WaterSavings

Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem Gleby i Suszą

17 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem Gleby i Suszą ustanowiony przez ONZ. Electrolux przygotował z tej okazji stronę internetową www.electrolux.com/WaterSavings. To interaktywny kalkulator, pozwalający obliczyć ile wody można zaoszczędzić w skali pojedynczego domu, miasta i kraju, gdyby wszyscy mieszkańcy Europy zamiast zmywać ręcznie używali nowoczesnych, energo i wodooszczędnych zmywarek. Zgodnie z wyliczeniami na www.electrolux.com/WaterSavings, nasz kontynent mógłby oszczędzić rocznie ponad 990 milionów metrów sześciennych bieżącej wody, czyli tyle ile przez rok potrzebują mieszkańcy Danii.

Każde gospodarstwo domowe w Polsce, decydując się na używanie wydajnej zmywarki, mogłoby zaoszczędzić 8 547 litrów wody rocznie. Gdyby wszystkie polskie gospodarstwa domowe, w których obecnie zmywa się naczynia ręcznie, zaczęły używać nowoczesnych zmywarek, w sumie w całym kraju moglibyśmy oszczędzić ponad 103 miliony metrów sześciennych wody rocznie. To więcej, niż mieści się w Zalewie Zegrzyńskim.

Raport o Gospodarce Wodnej na Świecie opracowany przez UNESCO wskazuje, że do 2023 roku ilość wody pitnej przypadającej na jednego mieszkańca globu zmniejszy się o jedną trzecią (33%). Już dziś w Europie, według szacunków, aż 41 milionów ludzi nie ma do niej dostępu. Dodatkowo, 85 milionów ludzi pozbawionych jest dostępu do kanalizacji i podstawowych urządzeń sanitarnych.

Zaangażowanie Electrolux w ograniczenie nadmiernej konsumpcji wody, to odpowiedź firmy na raport Unii Europejskiej. Nawołuje on mieszkańców Wspólnoty do racjonalnego korzystania z wody, aby uniknąć dotkliwych konsekwencji jej niedoboru w przyszłości. Strona internetowa www.electrolux.com/WaterSavings została stworzona po to, aby zachęcić konsumentów do bardziej rozważnych, z punktu widzenia ekologii, zachowań i wyborów. Jej celem jest także obalenie niektórych mitów dotyczących zmywarek.

„Wiele osób ma mylne przekonanie, że zmywanie w zmywarce odbywa się kosztem większego zużycia wody i energii. W rzeczywistości jest odwrotnie. Chcemy podkreślić, że każdy z nas ma wpływ na poziom konsumpcji wody i powinien pamiętać, że w przyszłości może jej zabraknąć” tłumaczy Henrik Sundström, Dyrektor do spraw Zrównoważonego Rozwoju w Grupie Electrolux.

Woda pitna to nie jedyny zasób naturalny, o który powinniśmy dbać. Aby dowiedzieć się, ile energii, wody i pieniędzy zaoszczędziłoby twoje miasto i o ile zmniejszyłaby się emisja CO2, gdyby wszyscy wymienili stare, ponad 10-letnie urządzenia użytku domowego na nowe i zdecydowanie bardziej wydajne, wejdź na stronę www.electrolux.com/EcoSavings.

Save and share this post