Electrolux Newsroom Poland

Electrolux wśród liderów zrównoważonego rozwoju

Photos

Hans Straberg

Firma Electrolux została po raz kolejny uwzględniona w prestiżowym rankingu Dow Jones Sustainability World Index (DJSWI). Na liście DJSWI znalazło się jedynie 10% spośród 2,500 największych firm na świecie. W zestawieniu uwzględniono przedsiębiorstwa najbardziej zaangażowane społecznie i ekologicznie.

Ranking DJSWI pokazał, że Electrolux wyróżnia się w szczególności na takich polach, jak zarządzanie marką, systemy zarządzania środowiskiem, zaangażowanie udziałowców oraz wysokie standardy dla dostawców. “Jestem dumny z tego, że Electrolux po raz dziesiąty znalazł się wśród liderów zrównoważonego rozwoju,” powiedział Hans Straberg, Prezydent i CEO Electrolux. ”Działania podejmowane przez Electrolux w związku z wyzwaniami, jakie stawia przed nami zmiana klimatu, to z jednej strony szansa na rozwój firmy, a z drugiej dowód naszego zaangażowania w rozwiązywanie tego problemu. Naszym największym wkładem w budowę bardziej zrównoważonego świata jest ciągły rozwój i produkcja bardziej energooszczędnych urządzeń.”

Ranking DJSWI opracowano po raz pierwszy w 1999 roku. Jest on budowany zgodnie z podejściem “najlepszy w swojej klasie”. Przedstawia liderów zrównoważonego rozwoju w każdej gałęzi przemysłu, zarówno na poziomie globalnym jak i regionalnym. Ocena przedsiębiorstw opiera się na takich kryteriach, jak strategia przeciwdziałania zmianom klimatu, zużycie energii, rozwój zasobów ludzkich, zarządzanie wiedzą, relacje inwestorskie oraz zasady zarządzania korporacją.

Więcej informacji o rankingu można znaleźć na stronie: http://www.sustainability-index.com/

Dodatkowych informacji udziela Electrolux Media Hotline pod numerem

+46 8 657 65 07

Save and share this post