Electrolux Newsroom Poland

Hans Straberg broni gospodarki rynkowej na szczycie COP15

Hans Straberg, prezes koncernu Electrolux, zajął jednoznaczne stanowisko w przemówieniu wygłoszonym podczas oenzetowskiej konferencji klimatycznej COP15 w Kopenhadze, opowiadając się za wolnym handlem i globalizacją. Electrolux wspiera ideę ogólnoświatowego zobowiązania do ograniczenia emisji CO2, jednakże sprzeciwia się barierom handlowym niejednokrotnie proponowanym w ramach debaty klimatycznej. Najważniejsze, aby politycy podjęli w Kopenhadze decyzję w tej sprawie.

Jako światowy lider w branży AGD, Electrolux wykorzystuje mechanizmy rynkowe w walce z zagrożeniami klimatycznymi i zmniejsza zużycie energii i wody zarówno w produkcji, jak i w produktach sprzedawanych konsumentom.

Na spotkaniu zorganizowanym przez BusinessEurope (europejskie stowarzyszenie zrzeszające różne branże i pracodawców), którego celem było zwrócenie uwagi na działania i oczekiwania europejskiego biznesu wobec międzynarodowego porozumienia klimatycznego, Hans Straberg wygłosił przemówienie występując w imieniu całej branży.

„Wyzwanie, jakim są zagrożenia klimatyczne, nie powinno być nigdy wykorzystywane jako usprawiedliwienie dla zwiększania protekcjonizmu na świecie” – stwierdził Hans Straberg. „Jedynie otwarte społeczeństwo może podjąć to wyzwanie i pokonać zmiany klimatu. Ważne jest, abyśmy ustalili globalne ramy działań w tym kierunku.”

Nakreślił trzy ważne zasady takich globalnych ram: ustalenie ceny emisji CO2 zamiast szczegółowych regulacji, stworzenie sprawiedliwego otoczenia dla podejmowanych działań oraz jasnych reguł gry porównywalnych dla całego świata, a także wprowadzenie ogólnoświatowej harmonizacji norm dotyczących produktów.

Electrolux ma świadomość potencjału mechanizmów rynkowych w zwalczaniu zmian klimatycznych. W ostatnich latach wprowadził na rynek szereg produktów redukujących zużycie energii. Nasze chłodziarki zużywają dziś o 70% mniej energii niż standardowa lodówka sprzed 15 lat. Siłą napędową tego procesu jest rosnąca troska konsumentów o środowisko naturalne. Ponadto od roku 2005 do 2008 Electrolux zmniejszył zużycie energii w swej działalności operacyjnej o 15%, a do roku 2012 zobowiązał się do redukcji o dalsze 15%.

„Bez względu na wnioski, do jakich w tym tygodniu dojdą uczestnicy konferencji klimatycznej, poważne przedsiębiorstwa odniosą korzyści z wypełnienia podjętych przez nie zobowiązań klimatycznych. Spodziewamy się jednak, że przywódcy zebrali się tu w tym ostatnim tygodniu po to, aby zademonstrować jednoznaczną wolę polityczną i podjąć decyzję stworzenia globalnych ram działania w oparciu o podjęcie porównywalnych zobowiązań” – zakończył Straberg.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.electrolux.com/sustainability

Zdjęcia z konferencji są dostępne na stronie: http://www.electrolux.com/imagebank

Dodatkowych informacji udziela Electrolux Media Hotline pod numerem +46 8 657 65 07

Save and share this post