Electrolux Newsroom Poland

W południowym Sudanie powstała pierwsza studnia ufundowana przez Electrolux

Photos

Pierwsza studnia ufundowana przez Electrolux w Sudanie

Studnia wybudowana ze środków przekazanych przez Electrolux powstała na początku grudnia 2009r. Zbudowano ją w miejscowości Malao w hrabstwie Bor w payamie Langbar w południowym Sudanie. Na co dzień korzysta z niej około 700 osób. Kolejna studnia, której budowę finansuje Electrolux, powstanie na początku tego roku i doprowadzi wodę do jeszcze większej liczby osób.

Brak dostępu do wody, zwłaszcza takiej, która nadaje się do picia, to jeden z najpoważniejszych problemów z jakimi borykają się mieszkańcy wiosek hrabstwa Bor i całego południowego Sudanu. Rejon został zniszczony w ciągu wojny trwającej ponad dwadzieścia lat. Brak infrastruktury, słabo rozwinięte rolnictwo, częste susze i powodzie powodują, że życie na tych terenach jest wyjątkowo trudne. Mimo to, po podpisaniu pokojowego porozumienia w 2005 roku setki tysięcy mieszkańców postanowiło wrócić na swoje ziemie.

Ludzie mieszkający z dala od zbiorników każdego dnia pokonują wiele kilometrów, aby zdobyć wodę do picia. Sytuacja ta najbardziej dotyka dzieci i kobiety, ponieważ to na nie spada obowiązek dostarczania wody do domu. Kobiety nie są w stanie podejmować innych działań, a dzieci nie chodzą do szkoły, co w dłuższej perspektywie przekreśla ich szanse na rozwój i poprawienie swojej sytuacji. Dzięki ufundowanej przez Electrolux studni mieszkańcy wioski i okolicy mają dostęp do czystej wody. Nie są zmuszeni do wielogodzinnych wędrówek, czy spożywania zanieczyszczonej wody z niezabezpieczonych źródeł, która zagrażałaby ich zdrowiu i życiu.

Budowę studni Electrolux połączono z edukacją mieszkańców wioski na temat właściwego korzystania z ujęcia. We współpracy z lokalną społecznością wybrano członków komitetu wodnego. Zostali oni przeszkoleni na temat higieny, eksploatacji studni i najbardziej powszechnych zagrożeń związanych z piciem zanieczyszczonej wody. Ich zadaniem będzie dbanie o studnie, a w razie potrzeby jej naprawa. Otrzymali w tym celu zestaw narzędzi i części zamiennych.

Więcej informacji na stronie Kampanii Wodnej PAH www.wodapitna.pl

Współpraca z PAH to nie jedyny projekt, w którym Electrolux wspiera świadomą konsumpcję wody. Strona www.electrolux.com/WaterSavings powstała po to, aby mieszkańcy Polski i Europy mogli sprawdzić, ile wody udałoby się zaoszczędzić, gdyby wszyscy zaczęli używać zmywarek, zamiast zmywać ręcznie.

Save and share this post