Electrolux Newsroom Poland

Druga Era Przestrzeni. Electrolux Design Lab 2010

Photos

EDL'09

Według prognoz za czterdzieści lat, w 2050 roku, aż 74% populacji będzie mieszkać w miastach. Wraz ze wzrostem stopnia urbanizacji na świecie, postrzeganie znaczenia przestrzeni w domu i sposób jej wykorzystania ulegną zmianie. Wejdziemy w drugą erę przestrzeni (Second Space Age). Electrolux postanowił uczynić to zagadnienie tematem przewodnim ósmej edycji międzynarodowego konkursu Design Lab.

Wzrost liczby ludzi skupionych w jednym miejscu zwiększy zapotrzebowanie na rozwiązania, które jeszcze efektywniej wykorzystują przestrzeń. Dlatego zadaniem uczestników konkursu Design Lab 2010 jest zaprojektowanie urządzeń domowych, które będą uwzględniać ograniczoną przestrzeń w domu. Zaproponowane pomysły zadecydują o tym, w jaki sposób w przyszłości ludzie będą przygotowywać i przechowywać żywność, prać ubrania czy zmywać naczynia.

Jury konkursu Electrolux szczególnie wysoko oceni w tym roku prace, które zawierać będą propozycję zestawu rozwiązań, czy urządzeń. Przedstawione projekty powinny odpowiadać na podstawowe potrzeby i wymagania konsumentów, być ekologiczne, dostosowane do miejsca i czasu oraz zapewniać przyszłym użytkownikom możliwość dopasowania do indywidualnych oczekiwań. Zgłoszenia w formie plików PDF należy zarejestrować na stronie internetowej konkursu www.ElectroluxDesignLab.com

Ostateczny termin rejestracji prac: 1 maja 2010

Finał konkursu: Londyn, wrzesień 2010

Nagrody:
I nagroda 5000 euro oraz sześciomiesięczny płatny staż w jednym ze światowych centrów projektowania Electrolux
II nagroda 3000 euro
III nagroda 2000 euro

Więcej informacji o konkursie oraz o projektach, które zwyciężyły w poprzednich edycjach można znaleźć na www.ElectroluxDesignLab.com

Save and share this post