Electrolux Newsroom Poland

Projekt inteligentnej sieci przesyłowej

Photos

projekt Electrolux

Electrolux testuje system zmniejszający ryzyko przeciążenia sieci energetycznych w okresach zwiększonego poboru spowodowanego np. niskimi temperaturami

Bardzo niskie temperatury odnotowane w ostatnim czasie w Polsce, spowodowały przerwy w dostawach energii. Projekt „inteligentnej” sieci przesyłowej, którego współinicjatorem jest firma Electrolux, może pomóc w uniknięciu spiętrzeń poboru mocy. W ramach tego projektu wybrane gospodarstwa domowe prowadzą próbną eksploatację urządzeń automatycznie wykrywających okresy wzmożonego poboru mocy w ciągu doby i w takich momentach zapobiegających zużyciu energii.

W celu stworzenia ogólnoeuropejskiej normy dla „inteligentnych” sieci, Electrolux jesienią 2009 r. podpisał porozumienie z partnerami włoskimi. Jest to ważny pierwszy krok na drodze do powszechnego zastosowania systemu w europejskich gospodarstwach domowych w przyszłości. Faza próbna projektu będzie trwać przez cały rok 2010 i obejmie wybrane gospodarstwa domowe na terenie Włoch.

System przekazuje użytkownikom informacje dotyczące ich indywidualnego zużycia energii, bezpośrednio do komputera lub telefonu komórkowego, albo wyświetla je na panelu urządzenia. Dzięki ułatwionemu dostępowi do informacji o zużyciu energii i możliwości pobrania specjalnych programów pomagających w jej oszczędzaniu, konsumenci będą w stanie eksploatować urządzenia w sposób bardziej przemyślany, a to z kolei zwiększy wydajność całego systemu. Sektor mieszkaniowy zużywa ok. jednej trzeciej całej energii elektrycznej pobieranej w UE, przy czym duże urządzenia AGD zużywają ok. jednej trzeciej mocy pobieranej właśnie przez ten sektor.

“W ostatnich latach branża AGD podejmowała wysiłki mające na celu zmniejszenie zużycia energii przez te urządzenia oraz zminimalizowanie ich wpływu na środowisko. Sytuacja, jaka miała miejsce w sektorze energetycznym w ostatnim czasie, wskazuje na ważną rolę urządzeń inteligentnie sterujących zużyciem energii” stwierdził Hans Stråberg, prezes firmy Electrolux.  “Jest to przede wszystkim sprawa planowania komunalnego, ale także zagadnienie z zakresu ochrony środowiska. Zmniejszanie zapotrzebowania na energię w okresach najwyższego zużycia zredukuje obciążenie sieci przesyłowej, umożliwiając społeczeństwu zmniejszenie emisji CO2, na przykład przez to, że nie będziemy wówczas musieli się uciekać do zapasowych dostaw energii z elektrowni węglowych i opalanych ropą.”

W czasie fazy próbnej, wkład partnerów do projektu obejmuje zastosowanie najbardziej nowatorskich rozwiązań technologicznych. Włoskie przedsiębiorstwo energetyczne Enel zastosuje system zdalnej kontroli liczników oraz urządzenia umożliwiające łączność z infrastrukturą telekomunikacyjną i urządzeniami AGD. Telecom Italia zaoferuje szerokopasmową platformę sieciową umożliwiającą wymianę informacji między urządzeniami AGD a sprzętem firmy Enel. Electrolux wniesie do projektu prototypy „inteligentnych” urządzeń i aplikacje zarządzające połączeniami oraz wymianą informacji niezbędną do zarządzania poborem energii.

Kolejnym krokiem będzie ocena możliwości włączenia dalszych partnerów do projektu. Jeśli projekt zakończy się sukcesem, system ten wejdzie w fazę prób w gospodarstwach domowych w innych krajach.

Dodatkowych informacji udziela Electrolux Media Hotline pod numerem +46 8 657 65 07

Save and share this post