Electrolux Newsroom Poland

Europejskie trofeum dla fabryki zmywarek Electrolux w Żarowie

Photos

nagroda EMS Best Practice dla fabryki zmywarek w Żarowie

Europejska nagroda EMS Best Practice corocznie trafia do jednej z fabryk za projekt prezentujący osiągnięcia we wdrażaniu narzędzi Electrolux Manufacturing System (system produkcyjny w firmie Electrolux). Fabryki zgłaszają swoje propozycje w formie prezentacji, przedstawiającej plan, przebieg i efekty projektu. Następnie komisja regionalna, złożona ze specjalistów z Electrolux, dokonuje selekcji projektów i wybiera 10 najlepszych w każdym regionie.

W drugim etapie konkursu zespoły z poszczególnych fabryk przedstawiają dwudziestominutowe prezentacje na temat efektów projektu, a następnie odpowiadają na szereg pytań komisji. Na zakończenie ogłaszana jest najlepsza trójka w każdym z regionów: w Europie, Ameryce Północnej, Ameryce Południowej oraz w regionie Azji i Pacyfiku.

Najlepsi w Żarowie
W 2009 roku najlepszym projektem w regionie Europy okazał się projekt prowadzony w żarowskiej fabryce zmywarek. Zwycięski projekt z Żarowa dotyczył udoskonalenia wewnętrznych przepływów logistycznych. W efekcie wdrożenia projektu wyeliminowano całkowicie użycie wózków widłowych na liniach montażowych, co przełożyło się na znaczny wzrost bezpieczeństwa pracy. Ponadto znacznie zmniejszono liczbę komponentów uszkodzonych w trakcie transportu. W efekcie projektu obniżono również operacyjne koszty funkcjonowania fabryki. Nowy system dostaw, który został wdrożony w ramach projektu, spowodował, że aktualnie każde stanowisko pracy posiada na stanie optymalną ilość komponentów, jaka jest wykorzystywana podczas jednej godziny pracy.

Ludzie sukcesu
Nad projektem pracował zespół złożony z operatorów linii montażowych, operatorów magazynu komponentów, liderów produkcji, techników, a także osób odpowiedzialnych za główne procesy. Jestem dumny z tego, że to europejskie wyróżnienie trafiło do nas. To kolejny dowód, na to, że polscy pracownicy nie ustępują pod względem profesjonalizmu swoim zachodnim, bardziej doświadczonym kolegom. To także potwierdzenie, że inwestycja Electrolux w naszą fabrykę była trafną decyzją. Składam podziękowania wszystkim, dzięki którym sięgnęliśmy po to trofeum – zespołom z magazynu, inżynieringu, produkcji, logistyki, jakości oraz IT – powiedział Krzysztof Spiehs, dyrektor żarowskiej fabryki Electrolux.

Electrolux Manufacturing System
W 2005 roku Electrolux wprowadził do swoich fabryk na całym świecie program, który wpływa na zwiększenie efektywności produkcji – Electrolux Manufacturing System (EMS). W oparciu o ten sposób pracy działa także żarowska fabryka zmywarek. System jest oparty na kilku sprawdzonych metodach poprawy efektywności produkcji wypracowanych wewnątrz Electrolux, wykorzystuje również wiedzę fachową spoza firmy. Praca w oparciu o EMS angażuje wszystkich pracowników w poprawę bezpieczeństwa produkcji i warunków pracy, daje możliwości nauki, wykorzystania prostych i zaawansowanych narzędzi związanych z rozwiązywaniem problemów i zwiększaniem efektywności działania, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości produktu.

Fabryka zmywarek w Żarowie
Fabryka Zmywarek w Żarowie rozpoczęła produkcję seryjną w grudniu 2005 roku. Zakład produkuje różne typy zmywarek – wolnostojące, do zabudowy, a także zmywarki kompaktowe.  W sumie żarowska fabryka wytwarza około 340 modeli zmywarek, które trafiają głównie na rynek europejski i krajowy. Dużym rynkiem zbytu dla fabryki Electrolux jest również Australia. W Żarowie produkowane są głównie zmywarki takich marek, jak: Electrolux, AEG, ZANUSSI, a także IKEA. W fabryce pracuje około 700 pracowników, głównie z Żarowa i okolic. Zarządza nią od samego początku Krzysztof Spiehs.

Dodatkowych informacji udziela: Dominika Kosman

Więcej informacji znajduje się na stronach internetowych: www.electrolux.com i www.electrolux.pl

Save and share this post