Electrolux Newsroom Poland

Więcej wody dla Sudanu

Photos

studnia Electrolux w Chengdiek

Po koniec kwietnia 2010 roku Polska Akcja Humanitarna wybudowała w południowym Sudanie drugą studnię ufundowaną przez Electrolux. Odtąd ponad 800 mieszkańców Chengdiek, miejscowości położonej w payamie Patutet będzie miało swobodny dostęp do pitnej wody. Zawdzięczają to wszystkim, którzy zdecydowali się kupić urządzenia Electrolux oznaczone naklejką w kształcie kropli „Oszczędzając pomagasz”. Dwie kolejne studnie zostaną zbudowane jeszcze w tym roku.

Brak dostępu do wody, zwłaszcza takiej, która nadaje się do picia, to jeden z najpoważniejszych problemów z jakimi borykają się mieszkańcy całego południowego Sudanu. Rejon został zniszczony podczas wojny trwającej ponad dwadzieścia lat. Brak infrastruktury, słabo rozwinięte rolnictwo, częste susze i powodzie sprawiają, że życie na tych terenach jest wyjątkowo trudne. Mimo to, po podpisaniu pokojowego porozumienia w 2005 roku setki tysięcy mieszkańców postanowiło wrócić na swoje ziemie.

Ludzie mieszkający z dala od ujęć wodnych każdego dnia pokonują wiele kilometrów, aby zdobyć wodę do picia. Problem ten najbardziej dotyka kobiety i dzieci, ponieważ to na nie spada obowiązek dostarczania wody do domu. Kobiety nie są w stanie podejmować innych działań, a dzieci nie chodzą do szkoły, co w dłuższej perspektywie przekreśla ich szanse na rozwój i poprawę sytuacji. Dla nich studnia z pitną wodą, to wyjątkowo cenny dar, który nadaje ich życiu nową jakość.

Electrolux postanowił przyczynić się do poprawy sytuacji mieszkańców Sudanu i wesprzeć Kampanię Wodną Polskiej Akcji Humanitarnej. Dzięki tej współpracy w Sudanie Południowym zbudowano już dwie studnie dające wodę ponad 1500 osobom, a dwie kolejne powstaną jeszcze w tym roku.

Pierwsza studnia Electrolux powstała na początku grudnia 2009 roku w miejscowości Malao w hrabstwie Bor w payamie Langbar w południowym Sudanie. Codziennie korzysta z niej około 700 osób. Druga studnia zlokalizowana jest w miejscowości Chengdiek w payamie Patuet. Dostarcza wodę pitną 800 okolicznym mieszkańcom. Liczba osób korzystających z nowych ujęć prawdopodobnie się zwiększy. W okolice studni będą sprowadzać się nowe rodziny, pozbawione dostępu do wody pitnej w obecnym miejscu zamieszkania. Przeciętna liczba mieszkańców przypadających na każdą istniejącą studnię w tej części kraju szacowana jest na 1700 osób.

Obydwa ujęcia zostały sfinansowane w ramach kampanii Electrolux „Oszczędzając pomagasz”. Electrolux przekazał na ich budowę cześć zysku ze sprzedaży wodo i energooszczędnych zmywarek i pralek. Tym sposobem klienci, którzy zdecydowali się kupić urządzenia oznaczone specjalną kroplą, mają swój wkład w powstanie studni.

Wiercenia studni w Chengdiek rozpoczęły się w ostatnich dniach kwietnia tego roku i trwały 2 dni. W czasie kolejnych 3 dni przygotowano i osuszono platformę oraz instalację pompy. Mieszkańcy wioski czynnie uczestniczyli w budowie ujęcia. Wykonywali proste prace konstrukcyjne, wykopali doły do cyrkulacji wody, pomagali w wierceniach. Zapewnili również wyżywienie dla ekipy wiertniczej, która w podziękowaniu za pracę przy budowie studni otrzymała od wioski 2 kozy. Mieszkańcy wioski pilnowali również sprzętu wiertniczego podczas nieobecności ekipy. Studnia została uruchomiona 5 maja 2010.

Więcej informacji o działaniach na terenie Sudanu Południowego na stronie Kampanii Wodnej PAH www.wodapitna.pl

Współpraca z PAH to nie jedyny projekt, w którym Electrolux wspiera świadomą konsumpcję wody. Strona www.electrolux.com/WaterSavings powstała po to, aby mieszkańcy Polski i Europy mogli sprawdzić, ile wody udałoby się zaoszczędzić, gdyby wszyscy zaczęli używać zmywarek, zamiast zmywać ręcznie.

Save and share this post