Electrolux Newsroom Poland

Mieszkanie w 2050 roku

23 września w Londynie odbędzie się finał międzynarodowego konkursu Electrolux Design Lab 2010. Jury złożone ze światowej klasy projektantów oceni prezentacje 8 finalistów. Studenci z Australii, Chin, Francji, Indii, Iranu, Rosji, Szwecji i USA, którzy znaleźli się w finale, przygotowali ciekawe projekty kompaktowych urządzeń domowych przyszłości na 2050 rok.

Temat przewodni konkursu “Druga era przestrzeni” nawiązuje do prognoz, jakie firma zebrała w raporcie Electrolux Thinking Ahead Global Trend 2009. W ciągu najbliższych 40 lat większość ludzi przeniesie się do miast. Życie na ograniczonej przestrzeni będzie wymagało rozwiązań, które w twórczy, funkcjonalny i oszczędny sposób wykorzystują dostępne miejsce.

Przedstawiamy kilka ciekawych faktów i liczb zaprezentowanych w raporcie Electrolux:

– Szacuje się, że liczba osób zamieszkujących miasta wynosi obecnie 3.5 miliarda. Zgodnie z przewidywaniami, do 2050 roku liczba ta wzrośnie do 6.4 miliarda osób, co będzie stanowić 74% światowej populacji. Źródło: ONZ

– Wszystko wskazuje na to, że do 2025 roku gwałtowny proces urbanizacji będzie dotyczył przede wszystkim krajów rozwijających się. W okresie od 2007 do 2025 roku liczba osób zamieszkujących miasta w krajach rozwijających się wzrośnie o 50.5%.

Megamiasta to miasta, które zamieszkuje co najmniej 10 milionów ludzi. W 2007 roku na świecie było ich 19. Przewiduje się, że do 2025 roku liczba megamiast wzrośnie do 27 (16 w Azji, 3 w Afryce, 2 w Europie, 2 w Ameryce Północnej i 4 w Ameryce Łacińskiej).

– Największym miastem w 2025 roku będzie prawdopodobnie Tokio z 36 milionami mieszkańców.

– Jeśli, zgodnie z obecnymi prognozami, w 2050 roku populacja na świecie osiągnie ponad 9 bilionów, a my będziemy chcieli zapewnić sobie bufor bezpieczeństwa dla zachowania bioróżnorodności, musimy znaleźć sposób na to, aby przeciętny mieszkaniec ziemi żyjąc w dobrych warunkach zużywał o połowę mniej zasobów naturalnych, niż obecnie przypada na jedną osobę.

– 30-40% energii uzyskanej z paliw pierwotnych (primary energy) na świecie zużywa się w budynkach (źródło UNEP Program Środowiskowy ONZ). Przykładem tego, w jaki sposób mieszkańcy miast powinni zmienić sposób życia, aby zapewnić sobie zrównoważony rozwój w przyszłości, są mieszkańcy Sztokholmu w Szwecji, którzy w ciągu 50 lat, między 2000 i 2050 rokiem powinni zmniejszyć zużycie energii o 60% (Źródło: Mattias Höijer, Royal Institute of Technology w Sztokholmie).

– Miasta będą coraz gęściej zaludnione, w związku z czym wzrośnie zapotrzebowanie na rozwiązania architektoniczne, które pozwolą zmniejszyć powierzchnię mieszkania przypadającą na 1 mieszkańca (przy zachowaniu jego funkcjonalności).

– Niekontrolowane i nieplanowane rozrastanie się przedmieść ma negatywny wpływ na społeczeństwo i środowisko. Wiąże się, na przykład, z większą konsumpcją energii, segregacją społeczną oraz wzrostem kosztów infrastruktury. Aby się z tym uporać, w przyszłości będziemy zastępować samochody inną formą transportu i tworzyć bardziej przemyślane projekty budynków. Tak, aby maksymalnie wykorzystywać przestrzeń, zacieśniać zabudowę, proponować zróżnicowane pod względem rozmiaru i kosztów rozwiązania, które zróżnicują sąsiedzkie społeczności.

– Miasta mogą być źródłem problemów, ale mogą również kreować rozwiązania. Według UNFPA (Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych) potencjalne zalety urbanizacji przeważają nad jej wadami. Trzeba tylko umieć korzystać z powstających możliwości.

Save and share this post