Electrolux Newsroom Poland

W trosce o Bałtyk

Photos

śmieci z morzaśmieci nad morzemśmieci w morzu

Problem zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego
Morze Bałtyckie należy do najbrudniejszych akwenów świata. Ten położony wewnątrz kontynentu europejskiego, stosunkowo mały zbiornik, od lat służy jako wysypisko śmieci dla ponad 140 milionów osób zamieszkujących wybrzeże Bałtyku oraz tereny jego zlewisk. Śmieci, które zagrażają morskiemu ekosystemowi, są nie tylko wrzucane bezpośrednio do morza, ale przypływają do niego wraz z wodami rzek. Wszystko co znajdzie się w Wiśle, Odrze czy Newie przeważnie na koniec trafia do Bałtyku. Niestety, Polska przoduje w niechlubnym rankingu zanieczyszczania Morza Bałtyckiego.

Dodatkowym utrudnieniem dla zachowania czystości Morza Bałtyckiego jest jego położenie wewnątrz lądu. Naturalne oczyszczanie przebiega bardzo powoli na skutek  słabej wymiany wód Bałtyku z oceanem. Szacuje się, że na odświeżenie morza potrzeba byłoby około 30 lat. Tylko 15% ze wszystkich morskich śmieci znajduje się na brzegu, pozostałe 15% pływa w toni, a aż 70% zalega na dnie. Zanieczyszczenia pozostające w wodzie przez lata niszczą morską faunę i florę. Obecnie już ponad 10% Bałtyku to tak zwane „pustynie wodne”, w których nie ma żadnego życia. Jeśli nie zaczniemy ograniczać zanieczyszczeń i nie przestaniemy traktować morza jak  wielkiego wysypiska śmieci, za jakiś czas możemy już nie mieć możliwości wypoczywania na plaży, ani jedzenia smacznych bałtyckich ryb.

Projekt Electrolux „Odkurzacz z morza”
Electrolux w realizowanym przez siebie międzynarodowym programie Vac from the Sea chce zwrócić uwagę na problem plastikowych odpadów, które trafiają do mórz i oceanów i przez lata dryfują na ich powierzchni lub osadzają się na dnie. Plastik ulega rozkładowi bardzo powoli. Dla przykładu, plastikowa butelka w pełni rozpuszcza się dopiero po 450 latach. Zamiast zalegać w morzu, śmieci z plastiku mogłyby z powodzeniem zostać ponownie przetworzone i wykorzystane do produkcji  opakowań czy chociażby odkurzaczy z ekologicznej linii Green Range. W czasie, gdy firmom często brakuje wystarczających dostaw przetworzonego plastiku, hałdy plastikowych śmieci niszczą oceany. Znoszone prądem i falami osiadają przy brzegu lub gromadzą się na powierzchni wody, tworząc w niektórych rejonach gigantyczne wyspy – wysypiska.

Projekt Electrolux Vac from the Sea zakłada stworzenie limitowanej liczby odkurzaczy z plastikowych odpadów zebranych z wód Pacyfiku, Oceanu  Indyjskiego, Oceanu Atlantyckiego oraz Morza Śródziemnego, Bałtyckiego i Północnego. Technika zbierania plastiku w każdym z miejsc – od nurkowania po plastik, po zgarnianie odpadów z fal i brzegów – zależała od specyfiki lokalizacji. W trakcie projektu Electrolux współpracował z wolontariuszami i ekspertami, którzy mieszkają w pobliżu zbiorników lub zajmują się tym problemem na co dzień. W krajach nadbałtyckich zdecydowano się na inną metodę. Odkurzacz powstanie z odpadów zebranych przez grupy zwykłych ludzi podczas spaceru nad morzem.

Więcej informacji o projekcie na www.electrolux.com/vacfromthesea

Save and share this post