Electrolux Newsroom Poland

Zbiórka plastikowych odpadów na Półwyspie Helskim

Photos

zbiórka śmieci na plaży w Heluprojekt Vac from the Seazbiórka plastikuzbiórka śmieci w podziale na grupy

Podczas realizacji projektu Vac from the Sea w Polsce, nawiązaliśmy współpracę ze Stacją Morską Hel Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, która od lat prowadzi działalność badawczą i edukacyjną na najdalej wysuniętym w morze odcinku Półwyspu. Stacja od 1992 roku realizuje projekt odtworzenia kolonii fok na polskim wybrzeżu.

Problem zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego dotyka szczególnie żyjące tu zwierzęta – foki, zagrożone całkowitym wyginięciem morświny bałtyckie oraz ryby. Szczególnie niebezpieczne są dla nich sieci rybackie i plastik. Według szacunków, około 800 fok żyjących na terenie całego Bałtyku ginie co roku w sieciach rybackich. W Polsce odnotowujemy kilka takich przypadków rocznie. Natomiast plastik w postaci rozdrobnionego proszku dostaje się do żołądków najmniejszych organizmów morskich. Te zjadane są przez większe organizmy i ryby, aby na końcu trafić do nas. Ekolodzy alarmują, że w ten sposób stopniowo zaczynamy jeść to, co sami wrzuciliśmy do morza.

Chcąc edukować na ten temat najmłodszych, Stacja Morska prowadzi na terenie helskiego fokarium  przez większą część roku (z wyłączeniem wakacji)  warsztaty przyrodniczo-ekologiczne dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. W ramach „Błękitnej Szkoły” dzieci uczestniczą w lekcjach z zakresu problematyki ekologii morza i jego strefy przybrzeżnej. Podczas zajęć terenowych wybrane grupy monitorują stan zaśmiecenia plaży położonej na końcu półwyspu nad otwartym morzem.

20 września w południe towarzyszyliśmy grupie dzieci ze Szkoły Podstawowej numer III ze Słupska w czasie monitoringu i sprzątania plaży na Helu w ramach zajęć Błękitnej Szkoły. Dzieci podzielone na grupy otrzymały zadanie zbierania i zliczania śmieci z pięciu kategorii: plastikowe butelki, pozostały plastik, aluminium, szkło, oraz papier i inne. Okazało się, że na plaży najwięcej jest śmieci z aluminium i plastiku, które rozkładają się w wodzie najdłużej (od 200 do 500 lat). Plastik zebrany w ramach tej akcji przez dzieci z Polski zostanie wysłany do Szwecji i wraz z plastikiem zebranym przez mieszkańców pozostałych krajów nadbałtyckich zostanie ponownie użyty przez firmę Electrolux do stworzenia niepowtarzalnego odkurzacza z Morza Bałtyckiego.

Save and share this post