Electrolux Newsroom Poland

Dofinansowanie z Unii Europejskiej

Photos

UEinnowacyjna gospodarkaElectrolux

Firma Electrolux Poland sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w ramach poddziałania 4.5.2 Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych, działania 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki osi priorytetowe, na projekt:

Globalne Centrum Usług Wspólnych Finansowo-Księgowych w Electrolux Poland

•    Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi: 19.481.618,79 PLN
•    Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych wynosi: 17.624.112,00 PLN
•    Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 4.494.148,56 PLN
•    Okres realizacji projektu: 09.2009-12.2012

Informacja o współfinansowaniu:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Osoba kontaktowa:
Marcelo Mendizabal

Informacje na temat programu można uzyskać na stronach internetowych:
http://europa.eu
http://poig.gov.pl
http://www.mrr.gov.pl
http://www.mg.gov.pl

„Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Wasza przyszłość.”

Save and share this post