Electrolux Newsroom Poland

Electrolux obchodzi pięciolecie wdrożenia systemu produkcji EMS (Electrolux Manufacturing System)

Photos

EMS logo

8 października firma Electrolux i jej pracownicy na całym świecie obchodzą pięciolecie wdrożenia Systemu Produkcyjnego Electrolux – Electrolux Manufacturing System (EMS). System EMS został wprowadzony w 2005 roku i był pierwszym globalnym systemem produkcji w branży AGD. EMS znacząco przyczynił się do poprawy jakości, wydajności, bezpieczeństwa, a także zmniejszenia oddziaływania produkcji na środowisko.

Od momentu wprowadzenia systemu EMS wskaźnik NRFT (Not Right First Time), służący do pomiaru ilości napraw produktów po ich wyprodukowaniu, został obniżony aż o 45%. Wskaźnik SDWS (Stock Days Work in Progress and Supplies) mierzący okres magazynowania materiałów i produkcji w toku, zmniejszono o ponad 54%. Wskaźnik TCIR (Total Case Incident Rate), dotyczący wypadków przy pracy, zmalał aż o 68%. EMS przyczynił się także do zmniejszenia oddziaływania firmy na środowisko poprzez redukcję ilości energii wykorzystywanej podczas procesu produkcyjnego.

– Kluczem do sukcesu jest to, co wyróżnia EMS spośród innych tego typu programów, a mianowicie koncentracja na ludziach. Wiele firm wyrusza w podobną „podróż”, która ostatecznie, po około 2, 3 latach okazuje się klęską ze względu na brak zaangażowania załogi. Na szczęście tak się nie stało w przypadku programu EMS – mówi Gareth Berry, Vice President Global EMS w firmie Electrolux – W kolejnych pięciu latach, EMS będzie odgrywał coraz większą rolę w naszej firmie. Dzięki niemu, nasze fabryki będą nadal dostarczać konsumentom na całym świecie wysokiej jakości urządzenia AGD, wytwarzane efektywnie, bezpiecznie i w poszanowaniu środowiska naturalnego – dodaje Berry.

Jak to się zaczęło?
Uroczyste uruchomienie systemu EMS odbyło się 18 października 2005 roku na dwóch półkulach jednocześnie – we włoskim Solaro oraz w meksykańskiej fabryce w Juarez. Piąta rocznica wprowadzenia tego systemu  jest hucznie świętowana w fabrykach na całym świecie. W Polsce uruchomienie systemu EMS miało miejsce w czerwcu 2006 roku w fabryce w Siewierzu. Obecnie system jest skutecznie wdrożony we wszystkich polskich zakładach (w Siewierzu, Oławie, Żarowie i Świdnicy).

Na czym polega EMS?
EMS opiera się na wielu wypróbowanych metodach, które zostały opracowane zarówno w firmie Electrolux, jak i poza nią. System ma za zadanie ciągłe polepszanie takich aspektów procesu produkcyjnego jak: bezpieczeństwo, jakość, koszty i dostawy. EMS został wprowadzony z sukcesem we wszystkich zakładach Electrolux. Dzięki niemu zwiększyła się konkurencyjność firmy. EMS pozwala nieustannie ulepszać proces produkcji poprzez filozofię ciągłego doskonalenia, tak aby eliminować straty i kreować wartość.

EMS opiera się na trzech fundamentalnych elementach:

1. Stabilność, czyli eliminowanie marnotrawstwa poprzez standaryzację metod w całej firmie, a także tworzenie i utrzymanie najlepszych możliwych warunków pracy. Stabilność stanowi fundament dalszego doskonalenia.

2. Doskonalenie procesów polegające na ciągłym ulepszaniu metod pracy, tak aby zapewnić najwyższą doskonałość w zakresie jakości, kosztów i realizacji dostaw.

3. Zmiany w kulturze, która budowana jest na przywództwie, efektywnej pracy zespołowej, wszechstronnym szkoleniu i
zaangażowaniu każdego pracownika.

Od momentu wprowadzenia EMS przeprowadzono ponad 12,4 tys. warsztatów, w których wzięło udział 36 tys. pracowników na całym świecie. Przeszkolono 3,3 tys. kierowników średniego szczebla i 3,5 tys. liderów zespołów, a także przeprowadzono certyfikację blisko 12 tys. pracowników. EMS jest systematycznie rozwijany i obejmuje już swoim oddziaływaniem nie tylko procesy produkcyjne, ale również dostawców komponentów, dystrybucję, czy też rozwój produktu.

Dodatkowych informacji udziela: Dominika Kosman, e-mail: dominika.kosman@electrolux.com, tel. 012 296 98 98,  mobile: 0601 94 33 31. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.electrolux.com i www.electrolux.pl

Save and share this post