Electrolux Newsroom Poland

Electrolux wyposażył pierwszy dom mieszkalny dla osób z autyzmem

Photos

W 2010 roku Fundacja SYNAPSIS, zajmująca się od lat niesieniem profesjonalnej pomocy dzieciom i dorosłym osobom z autyzmem, zbudowała w Wilczej Górze pod Warszawą modelowy dom, w którym zamieszka sześć dorosłych osób cierpiących na autyzm. Electrolux postanowił wspomóc Fundację i podarować pierwszym mieszkańcom wszystkie sprzęty gospodarstwa domowego, takie jak: lodówki, kuchenki elektryczne, zmywarkę, pralkę oraz suszarkę.

Dom wybudowany przez Fundację SYNAPSIS stwarza ogromne szanse dla jego mieszkańców na integrację społeczną w środowisku sąsiedzkim, podjęcie pracy i częściowe usamodzielnienie się w dorosłym życiu. Placówka w Wilczej Górze jest jedną z pierwszych takich inicjatyw w Polsce i będzie służyć za wzór innym instytucjom, jak włączać osoby niepełnosprawne w środowisko lokalne. Wcześniej osoby z autyzmem w Polsce mogły zamieszkać jedynie w domach pomocy społecznej, w których przebywa średnio ponad 120 osób, a pokoje są zamieszkiwane przez co najmniej 4 lokatorów. Ze względu na trudność w nawiązywaniu więzi społecznych i komunikacji, wynikające z tej niepełnosprawności, niemożliwe jest, aby osoby z autyzmem zamieszkiwały w tak wielkiej instytucji. Prowadzi to do zaburzeń zachowania, kontaktu i głębokiej degradacji – mówi Wanda Miszułowicz z Fundacji SYNAPSIS.

Projekt był konsultowany ze specjalistami z Francji, Holandii, Niemiec i Hiszpanii. W tych krajach powszechną praktyką jest budowanie małych, grupowych domów dla osób z autyzmem.

To bardzo ważne przedsięwzięcie, ponieważ umożliwia w miarę samodzielne życie osób z autyzmem w momencie opuszczenia domu rodzinnego. Wyprowadzka dziecka jest zawsze trudnym wydarzeniem w życiu rodziny, w tym przypadku może być ona szczególnie traumatyczna dla dziecka. Osoby z autyzmem bardzo długo przyzwyczajają się do nowych sytuacji, a zmiana miejsca zamieszkania, nawyków i osób, z którymi się mieszka jest dla nich naprawdę wielkim przeżyciem. Dlatego przed przeprowadzką w domu odbywać się będą regularne treningi przygotowawcze – mówi rodzic, którego syn zostanie jednym z mieszkańców domu.

Przyszli domownicy będą powoli oswajać się z otoczeniem i różnymi pracami codziennymi, takimi jak pranie, przygotowywanie posiłków czy sprzątanie. Wykonanie tych czynności wymaga dużej ilości ćwiczeń, ponieważ osoby z autyzmem ze względu na zaburzenia koordynacji mają trudności z ich samodzielnym wykonywaniem. Dom przeznaczony do zamieszkania musi najpierw zostać dobrze poznany i zaakceptowany przez swoich nowych lokatorów.

Na terenie, na którym powstał dom, od 2007 roku działa również Pracownia Rzeczy Różnych SYNAPSIS. Jest to przedsiębiorstwo społeczne, w którym zatrudnione są 24 osoby z autyzmem, pozbawione do tej pory zupełnie możliwości pracy i uczestnictwa w życiu społecznym. Dla niektórych praca w przedsiębiorstwie jest pierwszym etapem w drodze do zatrudnienia na otwartym rynku. Produkty wytwarzane w Pracowni Rzeczy Różnych SYNAPSIS można kupić w sklepie internetowym www.rzeczyrozne.pl

Co to jest „autyzm”[1]

Autyzm jest biologicznie uwarunkowanym zaburzeniem rozwoju, które powoduje dotkliwe trudności w postrzeganiu świata, porozumiewaniu się oraz kontaktach społecznych. Szacuje się, że w Polsce żyje ponad 20 tysięcy dzieci oraz 10 tysięcy osób dorosłych z autyzmem, a około 75% z nich jest poza jakąkolwiek profesjonalną pomocą. Wcześnie postawiona diagnoza i rozpoczęta terapia oraz edukacja umożliwiają pokonywanie trudności, osiąganie samodzielności, a niekiedy także ujawnienie wyjątkowych zdolności. Praca zawodowa pomaga dorosłym osobom z autyzmem przełamać ich społeczną izolację oraz przynosi pożytek i satysfakcje. Osoby z autyzmem bardzo często lepiej się czują i są sprawniejsze w otoczeniu, które jest dla nich przewidywalne a  inni ludzie rozumieją ich problemy.


[1] www.synapsis.org.pl

Save and share this post