Electrolux Newsroom Poland

Najlepsi z Najlepszych

Photos

Od dwóch lat w firmie Electrolux wybierani są Najlepsi Pracownicy Roku, w dwóch kategoriach: pracownik administracyjny i pracownik produkcyjny. W 2010 roku tym prestiżowym tytułem uhonorowano Rafała Adamusa z fabryki pralek w Oławie oraz Piotra Niczyporuka ze świdnickiej fabryki kuchenek.

Wybory Najlepszego Pracownika 2010  Roku odbyły się 17 lutego b.r., podczas kwartalnego spotkania kadry zarządzającej Electrolux Poland. W skład komisji weszli szefowie poszczególnych oddziałów firmy Electrolux w Polsce, kierownicy ds. HR oraz kierownik ds. Komunikacji i PR. Po prezentacji osób zgłoszonych przez poszczególne oddziały i burzliwej dyskusji, każdy z członków Komisji oddał głos na wybranego kandydata w danej kategorii.

Najlepszymi Pracownikami Roku 2010 zostali:

Rafał Adamus, Specjalista ds. Procesu w fabryce pralek w Oławie – kategoria: pracownik administracyjny

oraz

Piotr Niczyporuk, Lider Zespołu z fabryki kuchenek w Świdnicy – kategoria: pracownik produkcyjny

Kryteria wyboru

O wyborze Najlepszych Pracowników Roku w Electrolux Poland decydowały kryteria oparte na trzech podstawowych wartościach firmy:

  1. Innowacja jest Naszą Pasją
  2. Klient w Centrum Uwagi
  3. Nastawienie na Wyniki

Rafał Adamus i Piotr Niczyporuk okazali się pracownikami, którzy najlepiej w swojej codziennej pracy realizują powyższe wartości.

Save and share this post