Electrolux Newsroom Poland

Światowy Dzień Wody

Photos

Światowy Dzień Wody, obchodzony 22 marca, to okazja, aby przypomnieć o problemach związanych z ograniczonymi zasobami wody pitnej na świecie. „Jak wskazują obliczenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) około 884 milionów ludzi nie ma dostępu do bezpiecznych źródeł wody. Oznacza to w przybliżeniu, że jedna ósma mieszkańców Ziemi cierpi z powodu pragnienia i chorób wywołanych spożywaniem zanieczyszczonej wody.”[1] Polska Akcja Humanitarna angażuje się w pomoc w krajach najbardziej dotkniętych suszą. Z pieniędzy zebranych od firm i osób prywatnych buduje studnie, które umożliwiają życie tysiącom ludzi.

Firma Electrolux Poland, zdając sobie sprawę ze skali tego problemu, od dwóch lat wspiera Kampanię Wodną Polskiej Akcji Humanitarnej. Dzięki zaangażowaniu Electrolux Poland i wszystkich osób, które zdecydowały się kupić urządzenia Electrolux oznaczone naklejką w kształcie niebieskiej kropli, w Sudanie powstało już pięć studni zapewniających świeżą wodę ponad 4 tysiącom osób.

18 marca w Fabryce Trzciny w Warszawie odbyła się impreza charytatywna zorganizowana przez Polską Akcję Humanitarną. Jej celem było zwrócenie uwagi na problem niedostatku wody pitnej na świecie i zaprezentowanie działań PAH. Imprezę poprowadzili Agata Buzek i Piotr Adamczyk. Prezes PAH Janina Ochojska, opowiedziała o działaniach fundacji i podziękowała firmom sponsorującym Kampanię Wodną, w tym firmie Electrolux, za wspieranie inicjatywy ratującej życie i zdrowie ludzi. Zwróciła też uwagę na inny aspekt związany z brakiem wody – na terenach dotkniętych suszą, dzieci zamiast chodzić do szkoły, muszą pomagać rodzicom w zdobywaniu wody. Nowe studnie umożliwią wielu z nich podjęcie nauki.

Po części oficjalnej odbył się pokaz mody, w którym wzięli udział celebryci. Gwiazdy m.in. Katarzyna Glinka, Karina Kunkiewicz, Dorota Wróblewska i Magdalena Górska, zaprezentowały koszulki nagrodzone w konkursie graficznym zorganizowanym przez PAH. Zadaniem uczestników było zaprojektowanie koszulki obrazującej problem braku dostępu do wody pitnej. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa zdjęć Wojciecha Grzędzińskiego, który w marcu 2010 roku razem z pracownikami Polskiej Akcji Humanitarnej podróżował po Sudanie Południowym (efektem jego pracy jest fotoreportaż „Potrzeba wody w Sudanie”).

Na zakończenie wieczoru wystąpili: Marika, Sidney Polak oraz aFrykasy sunSystem.

Więcej informacji na temat Kampanii Wodnej prowadzonej przez PAH na: www.wodapitna.pl

Więcej informacji na temat Electrolux na: www.electrolux.pl


[1] http://www.wodapitna.pl/wspolny_swiat

Save and share this post