Electrolux Newsroom Poland

Electrolux „Pracodawcą Przyjaznym Kreatywności”

Photos

Andrew Zajac odbiera nagrodęLaureaci konkursu

Firma Electrolux Poland oraz jej pracownicy zostali wyróżnieni w konkursie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości statuetkami ”Pracodawcy Przyjaznego Kreatywności” oraz „Kreatywny Pracownik”.

Uroczyste ogłoszenie zwycięzców i wręczenie statuetek odbyło się 4 lipca w Warszawie. W kategorii „Kreatywny Pracownik” wyróżniony został jeden z siedmiu nadesłanych przez Electrolux pomysłów: Projekt Zielone Biuro. Z kolei firma Electrolux Poland została wyróżniona w kategorii “Pracodawca Przyjazny Kreatywności”.

I edycja ogólnopolskiego konkursu „Kreowanie Jutra” odbyła się w ramach kampanii wspierającej postawy innowacyjne zorganizowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Konkurs miał na celu nagradzanie i promocję pracowników, będących autorami nowatorskich, innowacyjnych i racjonalizatorskich pomysłów, które wpłynęły na poprawę funkcjonowania ich miejsc pracy, jak również promocję pracodawców, stwarzających otoczenie sprzyjające rozwojowi kreatywności swoich pracowników.

20 maja 2011  roku mijał termin na nadsyłanie zgłoszeń od autorów wszelkich nowatorskich rozwiązań przeprowadzonych w polskich firmach. Następnie zgłoszenia te podlegały ocenie formalnej i merytorycznej przez wybraną Kapitułę Oceniającą.

Z krakowskiego Centrum Usług Finansowo – Księgowych Electrolux nadesłanych zostało w sumie 7 zgłoszeń:

  1. Automatyczne włączanie komputera
  2. Usprawnienia procesu płatności dla księgowości w USA
  3. Zielone Biuro
  4. Zastosowanie tabeli przestawnej do zarządzania dokumentami na koncie klienta
  5. Usprawnienia w procesie manualnych płatności w zespole Payments/e-Match FRM-
  6. Nowoczesne formy przepływu dokumentacji procesowej
  7. Usprawnienie w procesie księgowania faktur na wysokie kwoty (wiele dostaw) od dostawców – wyszukiwania różnic faktura system.

Wszystkie nadesłane zgłoszenia pozwoliły uzyskać firmie Electrolux wyróżnienie w kategorii „Pracodawcy Przyjaznego Kreatywności”.

Statuetkę w imieniu firmy Electrolux odebrał Andrew Zając, dyrektor zarządzajacy krakowskim Centrum  Usług, a Anna Wanat z zespołu pracującego nad nagrodzonym projektem „Zielone Biuro” odebrała dyplom dla nagrodzonego zespołu projektowego.

Konkurs “Kreowanie Jutra” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Honorowy patronat nad konkursem objął  Minister Gospodarki.

Save and share this post