Electrolux Newsroom Poland

Electrolux stawia na Polskę

Photos

W Warszawie ruszyła centrala firmy Electrolux na Europę Środkowo-Wschodnią. To kolejna inwestycja w Polsce, po 4 fabrykach i Globalnym Centrum Usług, potwierdzająca znaczenie polskiego rynku dla firmy. Warszawska centrala regionalna Electrolux koordynować będzie wszystkie projekty z zakresu marketingu, sprzedaży, controllingu, HR oraz kształtowania oferty produktowej. Na czele warszawskiej centrali Electrolux stanie Adam Cich, obecny Dyrektor Generalny Electrolux Poland, który będzie łączył obydwie funkcje, zarządzając firmą w sześciu krajach: Polsce, Czechach, Słowacji, Litwie, Łotwie i Estonii.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat Polska stała się istotnym miejscem na mapie rozwoju firmy Electrolux. Położenie geograficzne w środku Europy, silne zaplecze kadry inżynierskiej, kwalifikacje pracowników działów produkcji, to tylko najważniejsze spośród wielu czynników, dla których Electrolux zdecydował się na budowę w Polsce czterech nowoczesnych fabryk oraz otwarcie Globalnego Centrum Usług w Krakowie. O silnej pozycji Polski w strukturze Electrolux świadczy fakt, że od 1 kwietnia 2012 w Warszawie rozpoczęła działalność centrala regionalna firmy, nadzorującą działania w krajach nadbałtyckich (Litwie, Łotwie i Estonii), Polsce, Czechach i na Słowacji.

Utworzenie centrali Electrolux na Europę Środkowo-Wschodnią właśnie w Polsce to dowód uznania dla umiejętności polskiej kadry zarządzającej, jak również wyraz pełnego zaufania do podejmowanych dotychczas decyzji strategicznych i inicjatyw lokalnych, które z powodzeniem wdrażano na wielu innych rynkach, nie tylko w Europie. Tworząc silne centrum kompetencyjne w Warszawie, Electrolux będzie mógł w pełni wykorzystać talent i potencjał tkwiący w całym polskim zespole.

Biuro regionalne Electrolux w Warszawie będzie koordynować projekty w sześciu kluczowych dla firmy obszarach: począwszy od marketingu i sprzedaży poprzez controlling finansowy i HR aż po dwa działy rozwoju produktu. Otwarcie centrali Electrolux na Europę Środkowo-Wschodnią w Warszawie pozwoli dynamiczniej reagować firmie na szybko zmieniające się warunki otoczenia rynkowego. Zbliżone wartości kulturowe jak i podobne oczekiwania konsumentów wobec oferowanych rozwiązań, pozwolą maksymalizować efekt synergii działań podejmowanych przez Electrolux w całym regionie.

Uznany lider

Na czele biura regionalnego stanie Adam Cich, obecny Dyrektor Generalny Electrolux Poland, który będzie łączył obydwie funkcje, zarządzając firmą w sześciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Adam Cich rozpoczął karierę w Electrolux Poland w 1996 roku jako Dyrektor Handlowy. W 1997 roku objął stanowisko Portfolio Managera, a następnie w 1999 roku został awansowany na stanowisko Szefa Sektora Pralek na Europę Wschodnią i Centralną, zarządzając wszystkimi działaniami koncernu w zakresie produktów pralniczych na terenie Europy Wschodniej i Centralnej. Adam Cich jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego na wydziałach: handel zagraniczny oraz marketing i zarządzanie. Ukończył też studia MBA na University of Illinois.

Save and share this post