Electrolux Newsroom Poland

Jak uciszyć odkurzacz?

Photos

UltraOne to najlepszy odkurzacz w ofercie Electrolux. Zwycięża w testach skuteczności, jest bardzo cichy, wyjątkowo zwrotny i ma wygodną rączkę. Jak udało się stworzyć taki odkurzacz? Odpowiedź znają Lars Modig i Tommy Andersson – inżynierowie laboratoryjni, akustycy.

To prawdziwa sztuka zbudować naprawdę cichy odkurzacz. Jest to szczególnie trudne, jeśli jednocześnie ma to być najmocniejszy i najbardziej skuteczny odkurzacz na rynku. Tak powstał odkurzacz UltraOne: uzyskujący najlepsze wyniki w testach pod względem poziomu hałasu i nawiązujący rozwiązaniami konstrukcyjnymi do tych stosowanych w instrumentach muzycznych.

„Dźwięk odkurzacza, który większość ludzi uważa za bardzo uciążliwy, w rzeczywistości składa się z wielu różnych dźwięków. Dlatego aby obniżyć poziom hałasu, konieczne jest wyodrębnienie i zlokalizowanie tych różnych dźwięków. W naszym laboratorium określamy to mianem „tonów”. Na przykład silnik ma swoją własną, specjalną barwę dźwięku, która zależy od jego prędkości obrotowej. Występuje również tak zwana częstotliwość przejścia łopatek, czyli dźwięk wydawany przez obracający się wentylator. Wiele innych dźwięków powstaje w wyniku drgań i pracy pozostałych elementów urządzenia. Opracowując odkurzacz UltraOne musieliśmy zwiększyć do maksimum przepływ powietrza, aby uzyskać doskonałą siłę ssania, jednocześnie ograniczając do minimum poziom hałasu. Określenie tego mianem wyzwania tylko w niewielkim stopniu oddaje jego rzeczywistą trudność. Gdy powietrze przechodzi przez połączenia lub częściowo zamknięte przestrzenie powstaje ruch i wydobywa się dźwięk – tak jak w przypadku instrumentu muzycznego. Ponieważ tego typu dźwięki są niepożądane, konieczne jest ograniczenie do minimum liczby połączeń i elementów stawiających opór powietrzu. Na przykład rura nie wydaje żadnego dźwięku, ale wąż tak. Dzieje się tak, ponieważ przepływ powietrza w rurze ma inną charakterystykę. Idealnie byłoby, gdyby odkurzacz składał się z jednego elementu, w którym nie ma połączeń i zagięć. Jest to jednak z oczywistych względów niemożliwe. Dokonaliśmy więc obliczeń przepływu powietrza, starając się zmniejszyć liczbę ostrych krawędzi na jego drodze. Zastosowaliśmy model obliczeń znany pod nazwą „obliczeniowej mechaniki płynów” (ang. Computational Fluid Dynamics, CFD), oparty na równaniach Naviera-Stokesa, które są niezwykle trudne do uchwycenia nawet przez matematyków i opisują przepływ cieczy i płynnych gazów. Producenci gier komputerowych stosują na przykład te równania w celu symulacji efektu falowania morza. Model CFD posłużył nie tylko do obliczenia przepływów powietrza w odkurzaczu UltraOne, ale także m.in. do symulacji efektów wejścia w ziemską atmosferę promu kosmicznego.

Jako technicy używamy określenia „tłumienie hałasu”. Chodzi o zastosowanie materiałów i rozwiązań technicznych, które umożliwiają „pochłanianie” i zmniejszanie hałasu. Na przykład wewnątrz odkurzacza można znaleźć coś, co nazwaliśmy „brodą Świętego Mikołaja”. Jest to porowatej tkanina z włókna szklanego, przypominająca wyglądem wełnę stalową, która rozprasza strumień powietrza i zmniejsza hałas jego przepływu przez odkurzacz. Innym materiałem tłumiącym jest bulpren, przypominający materac z pianki gumowej, którego pory równomiernie rozpraszają strumień powietrza w odkurzaczu. Odpowiednio zgrane działanie tych elementów pozwala ograniczyć hałas do minimum. Swego czasu porównałem odkurzacz UltraOne do skrzypiec Stradivarius, słynących z niezwykłej czystości brzmienia. Bo choć w odróżnieniu od instrumentu nie wykonano go z najlepszych gatunków drewna, z równą pieczołowitością starano się ograniczyć zjawisko rezonansu i zminimalizować drgania”.

Save and share this post