Electrolux Newsroom Poland

Zrównoważony rozwój w firmie

Photos

Czy jest możliwe, aby efektywnie połączyć zrównoważony rozwój i zyski w firmie? Czy ten element zapewni firmie przewagę konkurencyjną? Jak możemy włączyć w strategię CSR naszych dostawców i partnerów biznesowych? Czy ekonomiczne zmiany na globalnym i lokalnym poziomie wspierają wdrażanie tego podejścia?

28 listopada w Warszawie, Polsko-Skandynawska Izba Gospodarcza zorganizowała konferencję ekonomiczną poświęconą zagadnieniom zrównoważonego rozwoju. Gośćmi specjalnymi konferencji byli Pan Per Grankvist, szwedzki ekspert w dziedzinie CSR i autor książki: “CSR in practice – how the company can work with sustainability to make money” oraz Carl Christian Hasselbalch, Starszy Doradca w departamencie ds. CSR i Przeciwdziałaniu Korupcji w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Danii.

Wśród panelistów wystąpił Adam Cich, Dyrektor Generalny Electrolux na Europę Środkową i Wschodnią. Zaprezentował podejście firmy Electrolux do kwestii zrównoważonego rozwoju oraz pokazał przykłady programów realizowanych w Polsce, które łączą w sobie zaangażowanie społeczne i długoterminowe budowanie wiarygodności firmy. Opowiedział m.in. o udziale Electrolux w Kampanii Wodnej organizowanej przez Polską Akcję Humanitarną. Od 2009 roku Electrolux przeznacza część dochodu ze sprzedaży wodo oszczędnych pralek i zmywarek na budowę studni w Sudanie. Dzięki zebranym funduszom udało się do tej pory zapewnić wodę pitną dla ponad 5.000 osób. Kolejne studnie są w budowie. Celem tych działań jest także zwrócenie uwagi na niedobory wody na świecie i pokazanie prostych sposobów jak zmniejszyć jej zużycie.

Save and share this post