Electrolux Newsroom Poland

Kilometrowe marsze po wodę

Photos

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia jedna ósma mieszkańców Ziemi cierpi z powodu pragnienia i chorób wywołanych spożywaniem zanieczyszczonej wody. Jedynie 3% z nich żyje w Europie; 53% pochodzi z Azji, 38% z Afryki. W tym roku przy okazji Światowego Dnia Wody, Polska Akcja Humanitarna zwraca szczególną uwagę na fakt, że kobiety i dzieci w Afryce i Azji pokonują średnio 6 km, aby dotrzeć do ujęcia z wodą. Jednorazowo pokonują ten dystans z 20-litrowym kanistrem, a potrzeby rodziny są pięciokrotnie większe.

Od 2009 roku Electrolux wspiera Kampanię Wodną zorganizowaną przez Polską Akcję Humanitarną, przekazując część pieniędzy ze sprzedaży wodo-oszczędnych pralek i zmywarek, na budowę studni w Sudanie. Do tej pory, dzięki funduszom zebranym przez Electrolux, udało się wybudować 6 studni, z których na co dzień czerpie wodę około 6.000 osób.  W tym roku środki zebrane przez naszą firmę zostaną przekazane na budowę berkad w Somalii. Berkady, to specjalne kontenery na wodę, które pozwalają gromadzić wodę w okresach opadów deszczu i w bezpiecznych warunkach przechowywać ją do wykorzystania podczas suszy. Berkady budowane przy szkołach zapewniają uczniom warunki umożliwiające naukę.

Co roku 22 marca na całym świecie jest obchodzony Dzień Wody, ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Ideą tych obchodów jest zwrócenie uwagi na rosnący problem niedoborów wody pitnej. ONZ uznaje, że zapewnienie  dostępności czystej wody jest jednym z największych wyzwań, przed którymi stoi ludzkość, a dostęp do czystej wody jest jednym z najważniejszych czynników, decydujących w przyszłości o rozwoju społecznym i ekonomicznym krajów.

Zmiany klimatyczne, katastrofy naturalne, ubóstwo, konflikty zbrojne, wzrost populacji i urbanizacja – wszystkie te czynniki wpływają bezpośrednio na dostęp do wody. Brak dostępu do wody może dotknąć każdego mieszkańca Ziemi. Świadomie lub nie, wszyscy przyczyniamy się do zmniejszania zasobów wody pitnej. Obchody Światowego Dnia Wody są dobrą okazją do tego, aby przypomnieć sobie, że każdy z nas może poprawić warunki życia ludzi w odległych krajach. Każdego kto chciałby się przyłączyć do obchodów Światowego Dnia Wody zapraszamy na stronę PAH.

Save and share this post