Electrolux Newsroom Poland

Czy wiesz, jaki masz wpływ na globalne zużycie wody?

Photos

Kampania YourWaterMark zorganizowana przez markę Electrolux, ma na celu podniesienie świadomości ludzi w zakresie indywidualnego oraz globalnego zużycia wody. Celem projektu jest budowanie wiedzy na temat wpływu każdego z nas, na jej globalne zasoby. Aktywności zaplanowane w ramach kampanii, pomogą zweryfikować, ile już wiemy na ten temat, a ile musimy jeszcze nadrobić, aby świadomie korzystać z tak cennego zasobu, jakim jest woda.

 

Woda na co dzień

Każdy z nas używa wody do wielu czynności. Pijemy ją, kąpiemy się w niej, gotujemy, sprzątamy. Korzystamy z niej każdego dnia w sposób tak naturalny, że rzadko zastanawiamy się nad poziomem jej zużycia oraz naszej roli w całym ekosystemie, a przecież jest ona ogromna.  Składają się na to małe, codzienne decyzje i działania, które podejmujemy, jak choćby wybór sposobu odżywiania się, dojazdów do pracy, korzystania ze sprzętu AGD, czy też zmywania naczyń. Według UNDESA już w 2025 roku 1,8 miliarda ludzi będzie żyć w regionach o absolutnym niedoborze wody.

 

YourWaterMark

Marce Electrolux zależy na tym, aby powstrzymać postępujący proces ubywania wody. W tym celu prowadzony jest szereg działań mających zwiększać świadomość ludzi na temat naszego wpływu na zasoby wody pitnej na świecie. Jednym z nich jest kampania YourWaterMark, w ramach której została uruchomiona  aplikacja na Facebook’u, która ma pomóc zweryfikować faktyczną jej ilość, zużywaną przez nas każdego dnia.

 

YourWaterMark oczywiście nie wyczerpuje całkowicie tematu globalnego niedoboru wody, ale ma na celu wskazanie codziennych czynności, podczas których zużywamy jej najwięcej, a moglibyśmy bardziej oszczędzać. Nasza aplikacja jest prostym narzędziem w postaci quizu, pomagającym ludziom zrozumieć ich realny wpływ na światowe zasoby wody. Ma również zachęcać do zwrócenia uwagi na postępujący problem jej globalnego niedoboru i podnosić świadomość w tym zakresie – mówi Katarzyna Holcman, Marketing Manager Eastern Europe North, Electrolux.

 

Indywidualne wyniki osiągnięte przez użytkowników w aplikacji YourWaterMark połączone są z informacjami dotyczącymi problemu niedoboru wody oraz radami, jak używać jej bardziej świadomie, czyli tak, aby dla nikogo na świecie jej nie brakowało.

 

Eko Electrolux

Firma od wielu lat angażuje się w ochronę środowiska naturalnego. W ramach swojej strategii zrównoważonego rozwoju, tworzy urządzenia, które redukują zużycie wody oraz energii. Między innymi zmywarki marki Electrolux wykorzystują aż 40% mniej wody, a najbardziej zaawansowane pralki, ograniczyły jej pobór o 63%, w mniej niż 10 lat.

 

Woda jest niezbędna, jednakże jej zasoby są ograniczone.  Miliony ludzi na całym świecie zmagają się z jej niedoborem lub brakiem dostępu do czystej, zdatnej do spożywania. Ważny jest dla nas fakt, że jako producent sprzętu gospodarstwa domowego, mamy swój udział w polityce proekologicznej. Nasze urządzenia są woodoszczędne i energooszczędne. Staramy się ponadto budować świadomość konsumentów oraz wywoływać u nich potrzebę zmian w sposobie myślenia oraz zwiększać ich wrażliwość na problemy środowiska naturalnego – mówi Katarzyna Holcman, Marketing Manager Eastern Europe North, Electrolux.

 

 

Save and share this post