Electrolux Newsroom Poland

Electrolux wyróżniony tytułem Lidera Społecznej Odpowiedzialności „Dobra Firma 2013”!

Photos

Documents

Electrolux

Kapituła Programu Liderzy Społecznej Odpowiedzialności „Dobra Firma 2013” pod patronatem Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk wraz z organizatorem Forum Biznesu, przyznała firmie Electrolux tytuł Lidera Społecznej Odpowiedzialności „Dobra Firma 2013”.

 

Ten ogólnopolski Program ma na celu upowszechnienie zasad CSR w działających na terytorium Polski firmach i instytucjach. Jego zadaniem jest równocześnie wskazanie Liderów w zakresie realizacji założeń biznesu społecznie odpowiedzialnego. Podstawowe kryteria wyboru wyróżnionych firm, obejmowały m.in. ich stopień zaangażowania w działalność charytatywną, sponsorską, realizowaną politykę firmy jako pracodawcy oraz inne pozytywne aspekty działalności przedsiębiorstwa.

 

Uzyskany tytuł potwierdza status Electrolux jako firmy solidnej, wrażliwej na potrzeby otoczenia, takiej, z którą warto się związać
i współpracować.

Save and share this post