Electrolux Newsroom Poland

Electrolux świętuje 10 kolejnych lat na pozycji lidera branży w zakresie zrównoważonego rozwoju

Electrolux został ponownie ogłoszony liderem branży (Industry Leader) w kategorii dóbr trwałych gospodarstwa domowego (Household Durables) w ramach prestiżowego wskaźnika zrównoważonego rozwoju Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World) – po raz dziesiąty z kolei. Tegoroczna ocena opublikowana przez RobecoSAM wykazała znaczącą poprawę dla koncernu Electrolux w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu oraz filantropii.

– Zrównoważony rozwój stanowi integralny element modelu biznesowego firmy Electrolux. Coraz ważniejsze jest dla nas także rozważanie naszego szeroko pojętego oddziaływania na społeczeństwo – stwierdził Henrik Sundström, Wiceprezes ds. zrównoważonego rozwoju Electrolux. – W  uzupełnieniu prac nad poprawą energooszczędności naszych wyrobów i działalności operacyjnej, pragniemy lepiej wykorzystywać naszą globalną organizację i fachową wiedzę, aby powodować pozytywne zmiany na rzecz konsumentów i społeczności na całym świecie.

– Miło nam, że spotkało się to z uznaniem, wyrażonym w tegorocznym wskaźniku DJSI, a już wkrótce zamierzamy ogłosić nowe inicjatywy odnoszące się do społecznego wymiaru zrównoważonego rozwoju – dodał Sundström.

Wskaźnik DJSI World obejmuje 10% najlepszych w swojej klasie podmiotów w zakresie wyników gospodarczych, środowiskowych i społecznych spośród 2,5 tys. największych firm na świecie. Electrolux jest uwzględniany w tym wskaźniku of jego powstania w roku 1999.

Wskaźniki DJSI umożliwiają inwestorom uwzględnienie zagadnień zrównoważonego rozwoju w portfelach inwestycyjnych. Jednocześnie stanowią skuteczną platformę aktywizującą zaangażowanie przedsiębiorstw we wprowadzanie najlepszych praktyk w zakresie  zrównoważonego rozwoju.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: www.sustainability-indices.com.

Save and share this post